Välj en sida

Ville och Vilda kaninI den här filmen blandas animation med filmade miljöer och passar bra att visa på fritidshemmet nu under sommaren. Här får ni möta den vita tamkaninen Ville som tillbringar livet i en bur på landet, där det dagligen serveras  morötter, hö och vatten. Livet i buren är tryggt men ganska tråkigt, så en dag bestämmer sig Ville för att rymma. Ut i friheten och se hur världen ser ut utanför kaninburen. Ganska snart träffar han vildkaninen Vilda, som är en ansvarstagande, hjärtlig kanin som gärna vill hjälpa alla hon möter. Vilda visar Ville livet i det fria. Faror hotar, så friheten upplevs lite skrämmande. Ville känner sig rädd och ganska snart har han fått nog av livet utanför kaninburen. Nu vill han hem igen. Vilda däremot har ständigt nya idéer på gång, såsom svamp- och bärplockning och att leta upp morötter i trädgårdsland.

En dag orkar dock inte Vilda mer. Hon känner sig sjuk och vill bara ligga ner och vila. När Vilda inte längre kan hjälpa alla andra uppstår ett kaos och Ville rycker lyckligtvis in. När Vilda känner sig bättre ber Ville henne att följa honom hem till buren på bondgården. Han vill hem och längtar efter tryggheten. Han har mött skogens alla djur och han har även fått uppleva lömskhet blad flera av dem.

När Ville äntligen är såpass nära bondgården att han ser sin rödmålade kaninbur upptäcker han av fasa att en annan tamkanin har flyttat in i hans ställe. Ville känner sig övergiven, ledsen och villrådig. Vad ska han nu ta sig till? Sakta vänder han sig om och börjar hoppa mot skogen igen. Han hoppar ända till Vildas håla och berättar. Då bestämmer sig Ville och Vilda att de ska dela håla. Bara de två. För tillsammans är de lyckliga.

Förslag på fortsatt arbete
Börja gärna med att låta barnen sammanfatta filmen utifrån frågorna: Hur börjar berättelsen? Vad händer sen? Hur slutar berättelsen/filmen?

Därefter kan det passa bra att prata om just rädsla och vad rädsla innebär för barnen. Följande frågor passar bra att ställa:

  • Varför känner Ville sig rädd ute i skogen?
  • Hur kan vi veta att Ville känner sig rädd? Hur visar han det?
  • När och var känner du dig rädd?
  • När och var känner du dig trygg?
  • Har du känt dig som Ville någon gång?
  • Vad kan du göra när du känner dig rädd?

Eftersom filmen är en blandning av animerad film och spelfilm kan det vara spännande att i en bilduppgift blanda verklighet med fantasi. Barnen kan fotografera en bakgrund, exempelvis skogen, skolgården, en badplats eller ett klassrum. Skriv gärna ut bakgrunden med en färgskrivare och låt därefter barnen teckna föremål, växter, djur, människor eller figurer som placeras in i fotografiet. På så vis blir bilden en blandning av av verklighet och fantasi, precis som filmen de nyss sett och barnen ges möjlighet att fritt skapa mystiska miljöer. Vill ni fortsatta att arbeta med bilderna passar det bra att komplettera bilderna med skrivna texter som beskriver miljön, varelserna och platsen på bilden.

Som komplement till bilden kan det passa bra att skapa ansiktsmasker, så kan berättelsen om Ville och Vilda fortsätta att utvecklas i den fria leken. På den här sidan finns det förslag på mallar till djurmasker som bland annat föreställer kanin. Dessa kan skrivas ut eller ha som inspiration då barnen själva skapar masker.

Koppling till läroplanen
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Undervisningen i ämnet bild ska innehålla följande innehåll i årskurs 1-3:

• Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

• Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

• Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.