Välj en sida

Örjan den höjdrädda örnenNaturen slutar aldrig att förundra. I jorden kryllar det av liv, såsom maskar och insekter. På marken hoppar harar omkring, rådjur springer över ängar och älgen gömmer sig i skogsbrynet. I luften svävar fåglar av olika arter fram. Alla utom kungsörnen Örjan, som är höjdrädd och inte vågar flyga högt ovanför trädtopparna där alla hans släktingar samlas. Örjan tar istället långpromenader och då och då en liten flygtur, precis ovanför mark. Men Örjan drömmer om att kunna flyga högt upp tillsammans med de andra örnarna.

En morgon när Örjan vaknar träffar han en liten, liten kungsfågel, som gärna vill hjälpa honom att våga flyga. Örjan skrattar åt den lilla fågeln, men de stämmer träff på en närliggande klippa morgonen därpå. Örjan tar mod till sig och klättrar yr och svettig uppför klippan. Dagarna därpå bestämmer de träff ännu högre upp. Trots att Örjan inte törs klättra högre upp tar han mod till sig och kämpande klarar han att ta sig uppåt. Sittandes högt upp i en tall, på en hög klippa vet inte Örjan hur han ska ta sig ner. ”Du ska ju inte ner, du ska ju upp”, svarade den lilla fågeln. Med hjälp av kungsfågeln vågade kungsören släppa taget om tallen och fälla ut sina vingar.

I skogen lever många djur och högt, högt upp flyger kungsörnarna. Nu kan Örjan äntligen flyga med de andra örnarna. Hans vingar är starka.

Fortsatt arbete
Den fina och varma berättelsen om Örjan handlar om att övervinna sin rädsla. Barn kan känna olika typer av rädslor. Vissa är rädda för mörker, åskan eller för ensamheten. Andra är rädda för spindlar eller stora monster. Börja gärna att prata om rädslor och vilka rädslor som barnen känner. Ibland kan det vara enklare för barnen att prata om vilka rädslor ens syskon eller föräldrar har.

Efter denna diskussion kan barnen tillsammans i grupper iscensätta en pjäs, med rubriken Rädsla, som handlar om någon av de rädslor som de diskuterat. Jag brukar dela in mina elever i grupper om fyra och låta dem prata och träna på pjäsen i cirka 20 minuter.

Därefter samlas alla i klassrummet och visar upp sin scen. Är barnen ovana vid att stå inför hela klassen kan ni kanske göra övningen i halvklass i stället.

Det passar även bra att skriva faktatexter om kungsörnar och kungsfåglar efter filmen. Lånar ni boken om Örjan på biblioteket finns det en faktaruta längst bak i boken, för dem som vill få fördjupade kunskaper.

Koppling till läroplanen
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

  • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barnBeskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.