Välj en sida

årets högtider och traditioner - sommarenVarifrån kommer sommarens alla traditioner? Varför klär vi en midsommarstång på midsommarafton och viftar med flaggor på nationaldagen? Varför firas gökotta, Kristi himmelfärdsdag och pingst egentligen? Och varför äter vi kräftor och har surströmmingspremiär som tradition i Sverige? Hur firar romer sin nationaldag?

I filmen får vi ta del av högtider och traditioner ur ett historiskt och mångkulturellt perspektiv. Som de flesta traditioner förändras även sommarens traditioner ständigt, men många av oss har skapat sig några favoriter att fira och minnas under året. 

 

Fortsatt arbete
Efter filmen passar det bra att förtydliga de olika traditionerna på whiteboarden, så att alla barn har förstått vad som firas vid varje tillfälle och varför. Därefter kan barnen välja ut sin favorittradition och skriva ned fakta om den. För att få mer fakta om våra traditioner kan du som pedagog beställa litteratur från biblioteket innan ni börjar arbeta med traditionerna. På så vis kan barnen läsa ytterligare fakta och bredda sig i sin valda tradition.

Låt barnen skriva en text om hur just den valda traditionen firas hemma hos honom/henne. Frågor att skriva ned på tavlan för att underlätta skrivandet kan vara dessa:

 • Är det en återkommande tradition som firas årligen i din familj?
 • Vem firar ni traditionen med?
 • Var firas traditionen?
 • Äter man något särskilt under firandet?
 • Hur firas traditionen hemma hos dig?

Uppmuntra barnen att skriva tydliga rubriker till båda texterna och att bearbeta de skriva texterna, så att meningarna är skrivna med stor bokstav och punkt. Beroende på hur långt de kommit i sin skrivutveckling kan vissa barn uppmuntras att titta på stavningen. Finns det ord som ska stavas med dubbelteckning?

Som avslutning på arbetet passar det bra att muntligt redovisa sin text för resten av klassen. Låt gärna varje barn välja om han/hon vill läsa upp faktatexten eller den personliga texten. Eller kanske båda. Avsluta gärna arbetspasset med att diskutera frågorna:

 

 • Varför förändras våra traditioner?
 • Hur och varför kommer det till nya traditioner i Sverige?

 

 Koppling till läroplanen

Skolans värdegrund och uppdrag:

 • Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.
 • Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.
 • Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet…
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 1–3:

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.