Välj en sida

Elias och de stora frågorna - RättvisaElias har en farmor som han kan prata med om allt. En sådan där farmor som gärna lyssnar förstående medan Elias pratar. Men så en dag uppstår en liten konflikt dem emellan, när farmor tar sista biten choklad istället för att ge den till Elias.

.

Det här är en film om rättvisa som sannolikt framkallar många frågor hos tittarna.

  • Vad är rättvisa?
  • Är det rättvist att den som är större får mer glass än den som är mindre?
  • Måste alla få lika mycket för att det ska kunna kallas rättvisa?
  • Är det egentligen så viktigt med rättvisa?

Elias berättar i filmen om leken ”Sten, sax, påse” som han och kompisarna ofta leker för att komma fram till vad de ska hitta på, på ett rättvist sätt. Ibland vill Elias leka en lek som inte kompisen känner för att leka och då, menar Elias, är det bra att bestämma lek med hjälp av ”Sten, sax, påse”.

  • Finns det andra sätt att skapa rättvisa bland kompisarna?
  • Hur gör ni på rasterna när ni vill göra olika saker?

Fortsatt arbete
Det passar bra att titta på filmen och pausa med jämna mellanrum för diskussion. Använd dig gärna av de nedskrivna frågorna för att försöka få igång en diskussion bland barnen. Eftersom rättvisetänket är starkt hos barn i dessa åldrar brukar diskussionerna bli både livliga och lärorika.

Ett alternativ till att pausa filmen är att istället leka värderingsövningar. Ett exempel är övningen ”Fyra hörn” som synliggör barnens tankar och värderingar samtidigt som övningen på sikt kan leda till utveckling och förändring.

Inled med att läsa upp en av frågorna ovan med tre svarsalternativ. Peka ut vilka tre hörn i klassrummet som representerar de tre svarsalternativen. Det ska även finnas ett fjärde hörn för de som inte håller med om de tre angivna alternativen eller för dem som har ett eget förslag.

Barnen  i varje hörn får därefter prata tillsammans om varför de valde just det hörnet. Om någon står ensam i ett hörn kan du som pedagog prata med henne/honom. Varje hörn får avslutningsvis berätta om vad de har pratat om, och om de vill byta hörn efter att ha hört allas tankar får de gärna göra det.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i de samhällsorienterande  ämnena ska behandla följande centrala innehåll, årskurs 1–3:

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.