Välj en sida

banderoll - om kärleksnormFölj med i det här programmets diskussion om kärlek tillsammans med dina elever. Kärlek kan se ut på så många olika sätt, men när det illustreras i medierna är det oftast kärlek mellan en tjej-kille eller kvinna-man. Även när vi ser reklam på stan, läser litteratur eller tittar på film ser kärleksnormen ut på det här viset. Varför är det så? Och vilka konsekvenser kan denna bild ge? Vem är det som försöker lära oss redan när vi är små vad som är normalt? Vad är normalt eller skulle det kanske vara bättre att ersätta det med något annat ord?

 

I filmen får vi bland annat möta dagisbarn som redan vid låg ålder parar ihop tjej-kille som kärlekspar i en övning. Med den här filmen kan du öppna upp för många diskussioner i klassrummet. 

I filmen får vi även träffa ungdomarna William och Malin som delar med sig av sina tankar kring kärlek. Dessutom medverkar artisten Ville Niskanen i programmet och berättar hur det var när han som 12-åring kom på att han är kär i killar.

 

Förslag på fortsatt arbete:
Låna hem barnböcker med HBT-tema från biblioteket och låt klassen ta del av berättelserna. Låt barnen läsa, diskutera och inspireras av texterna, för att sedan skriva sina egna berättelser med samma tema. Förslag på litteratur finns här:

  • Jösta och Johan, av Anette Skåhlberg
  • Junior börjar förskolan, av Anette Skåhlberg
  • Kalle i klänning, av Anette Skåhlberg
  • Kim och Skrutten, av Karin Frimodig och Sara Berg
  • Prinsessan Kristalla, av Anette Skåhlberg
  • Välkommen Tango, av Justin Richardson & Peter Parnell

 

Koppling till läroplanen:

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 1–3 
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

 

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll, årskurs 4–6 
  • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.