Välj en sida

vem bestämmer - om att lyssnaI filmen ”Vem bestämmer? – om att lyssna och kompromissa” får barnen möta Stuart, Maja och Birgit som tillsammans ska laga en måltid. Först går det bra och alla sätter igång med att förbereda inför matlagningen, men ganska snart uppstår konflikter. Alla tre vill bestämma och ingen vill lyssna på vad de andra har att säga.

I slutet av filmen får vi en genomgång av vad demokrati innebär och detta kopplas till hur Sverige styrs.

I filmen får vi lära oss att ett bra samarbete kräver att:

 

  1. Alla får prata och säga vad han/hon tycker.
  2. Vi måste lyssna på varandra.
  3. Om vi inte tycker lika,  röstar vi.
  4. Vi kan inte enbart tänka på våra egna val, utan måste kompromissa ibland.

 

Fortsatt arbete
Många gånger är det svårt att kompromissa och barnen vet ibland inte riktigt hur de ska bete sig för att få igenom sin vilja. Jag har ibland gjort muntliga övningar  i min klass, där barnen i mindre grupper får öva på att just kommunicera och argumentera för sina val och därefter försöka enas med de andra i gruppen om ett gemensamt val. I vissa grupper kan diskussionen ta väldigt lång tid, medan andra grupper har lättare för att enas och kompromissa.

Exempel på passande övning
Låt övningen ta avstamp i den högläsningsbok ni för tillfället läser i klassen. Eller läs en kortare berättelse, men stanna läsningen precis innan den sista delen av boken. Börja gärna med att sammanfatta historien så att alla minns berättelsen. Dela därefter in barnen i grupper om fyra och låt dem samlas kring ett stort vitt papper (A3-format). Be dem tänka ut slutet på boken. Vad kommer hända? Hur kommer boken att sluta?

Därefter får alla presentera sina tankar för varandra, i tur och ordning, medan resten av grupper lyssnar och ställer eventuella frågor. Sedan får barnen försöka enas om ett förslag. När de pratat klart och enats får alla i gruppen hjälpas åt att rita en bild som föreställer det slut de har kommit fram till. När alla grupper är klara passar det bra att grupperna kommer fram och redovisar  sin bild för resten av klassen och berättar hur de resonerat kring bokens slut. När alla grupper redovisat sina tankar kan man läsa klart boken så att barnen får höra hur författaren avslutar boken.

 

Koppling till läroplanen 

Skolans värdegrund och uppdrag:

  • Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

 

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll , årskurs 1–3:

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.