Välj en sida
  • Bronsåldern - OfferfestenNu under våren arbetar vi med forntiden i min klass. Barnen uppskattar att få ett historiskt perspektiv och fortsätter gärna att bygga kojor, hacka stenar och samla låtsatsmat under rasterna.

I den här filmen får vi ta del av en berättelse om livet i en bronsåldersby för 3000 år sedan. Med hjälp av fynd från arkeologiska utgrävningar går det att räkna ut hur en bronsåldersby såg ut och hur invånarna levde. Vi får bland annat veta att människorna åt fisk, kött, grönsaker och att de även plockade frukt och bär. De bar kläder som var gjorda av ull, skinn och päls.

Det är svårt att säga exakt hur husen såg ut på bronsåldern, men taken var förmodligen täckta av halm och själva husen var täckta av lera. Bronssmycken användes för att dekorera bälten och kläder. I filmen får vi se även lära oss hur brons kan gjutas till en spjutspets.

Inledande arbete
Vi inledde arbetet med att skapa en stor tankekarta på whiteboarden i klassrummet. I mitten skev jag Forntiden och barnen fick själva ge förslag på saker som de relaterade till. Tankekartan blev inte speciellt fyllig, så vi bestämde oss ganska snart för att se på filmen.

Fortsatt arbete
Efter filmen fortsatte vi att fylla på vår tankekarta. Nu växte den åt alla håll, med olika typer av associationer – stort som smått. När barnen tömt ut sina nyfunna kunskaper inom området fick de i uppgift att skriva en faktatext med hjälp av vår nykomponerade tankekarta. Jag påminde barnen om hur en rubrik skrivs till faktatexter. Dessutom ville jag att barnen skulle få med vissa ämnesspecifika begrepp från tankekartan.

Vid ett annat tillfälle fick barnen istället öva på att skriva en berättelse om en bronsåldersflicka. Innan vi satte igång betonade jag att texten skulle ha en tydlig inledning, en händelse och ett tydlig slut. Rubriken till berättelsen fick barnen själva bestämma.

Koppling till läroplanen
Skolans uppdrag

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3 :

  • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

 

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3 :

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.