Välj en sida
Astons stenarLille Aston samlar på ensamma stenar som han så kärleksfullt plockar med sig hem. Han vill ta hand om dem, tvätta dem, klä dem och bädda ner dem i mysiga sängar. Aston hittar stenar lite överallt, både sommar, höst, vinter och vår.
 .
Astons föräldrar förstår Astons önskan om att få ta hand om de ensamma stenarna, men känner tillslut att stenhögen har blivit för stor inne i sonens rum. De föreslår att stenarna ska få åka på semester, till andra stenar på en stenig strand. Aston tycker om förslaget och väl på stranden placerar han ut dem med stor omsorg.
 .
Aston och föräldrarna kommer överens om att stenarna får stanna kvar bland alla de andra stenarna. Med sig hem har han endast en liten träpinne och avslutar filmen med att säga
”Jag tog en pinne som var ensam, här finns det bara stenar”.
 .
Fortsatt arbete 
Att berätta en historia genom att spela teater brukar vara spännande för många barn. Dessutom ges barnen tillfälle att öva på att kommunicera och enas i en grupp om pjäsens handling. De övar även på att framföra information till resten av klassen på ett sätt så att alla kan förstå handlingen. Dela in barnen i grupper om tre och låt dem dramatisera fortsättningen på filmen. Frågor som ni kan diskutera innan barnen ska improvisera fram fortsättningen är:
  • Vad händer när Aston kommer hem igen?
  • Är Aston nöjd med att ha lämnat bort alla stenar?
  • Börjar Aston ta hand om något annat?
För de yngre barnen kan de vara enklare att istället dramatisera filmen. Då kan det vara bra att samtala om den innan barnen delas in i grupper och börjar repetera.
  • Hur börjar filmen?
  • Vad händer i mitten av filmen?
  • Hur avslutas filmen?

Koppling till läroplanen 

Svenska årskurs 1–3: 

  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare.
  • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.