Välj en sida

vad gör man på sjukhusetI den här filmen får vi möta tioåriga Benjamin som är med om en tragisk cykelolycka. Benjamin är ute och cyklar och krockar då med en annan cyklist. Ambulans kommer till olycksplatsen och ambulanspersonalen undersöker Benjamin, som får halskrage och syrgas. På akutmottagningen visar det sig att Benjamin har ett brutet ben och måste opereras. Lyckligtvis hade han hjälm, som har skyddat hans huvud bra. Efter operationen får Benjamin stanna kvar på sjukhuset ett tag för observation och då besöker han lekterapin. På lekterapin finns det pyssel, spel, leksaker och andra barn som också vårdas på sjukhuset. Här kan Benjamin fokusera på något helt annat än det han precis varit med om. Efter ett par dagar kommer Benjamin hem igen. Han har fått med sig ett par kryckor, som är till hjälp när han ska förflytta sig.

Fortsatt arbete
Det finns många olika sätta att arbeta vidare med trafiksäkerhet i skolan, men ett sätt är att titta in på NTF:S hemsida.

På denna sida finns tips på hur en trafiksäkerhetspolicy kan arbetas fram på skolan, så att elever, föräldrar och personal kommer till skolan på ett säkert och tryggt sätt. Det finns även övningar som barnen kan göra för att öka och utveckla sin cykelförmåga. För att få ge barnen möjlighet att öva på dessa moment kan cykeldagar anordnas på skolan eller i klassen. 

Har ni möjlighet att låta barnen arbeta parvis med en dator kan de besöka delar på Trafikkalenderns sida på egen hand.

Under rubriken Barnens sidor finns intressant information om hur en säker cykel ska utrustas, reflexexperiment och filmer från trafik-TV. Beroende på ålder och datorerfarenhet kan barnen arbeta med de olika sidorna på många olika sätt. Ett sätt är att ta del av både text och bild och därefter sammanfatta vad han/hon har fått lära sig.

Att bjuda in en förälder eller annan anhörig med yrke inom sjukvården passar bra i temat. Ofta har barnen frågor om hur det ser ut i en ambulans, vad som händer när någon bryter en arm eller ett ben och varför en cykelhjälm är så oerhört viktig. Om ni inte har tillgång till någon anhörig/förälder/bekant som arbetar inom vården, kan ni alltid fråga skolsköterskan på skolan. Det brukar bli långa och intressanta diskussioner.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 1–3:

Att leva tillsammans

  • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Att leva i närområdet

  • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  • Yrken och verksamheter i närområdet.