Välj en sida

katie - den vilsna

Katie, den lilla larven, föddes på ett litet löv i en vacker trädgård. Katie tyckte att allt runt omkring henne var så underbart. En dag träffade hon på en nyckelpiga från samma trädgård. Nyckelpigan berättade att hon tyckte Katie var den fulaste lilla varelsen hon någonsin sett och i samma ögonblick kände Katie att livet inte var lika glädjefyllt som förut, allt var inte längre lika vackert i trädgården och livet kändes inte lika bra. Först när Katie mötte en mask började livet ljusna igen. Masken berättade nämligen att Katie först och främst måste tycka om sig själv och vara sig själv. Alla har sin egen uppgift här i livet, sa masken, och ingen är varken bättre eller sämre. Det viktigaste är att vara snäll.

Larven funderade på detta och en dag träffade hon en gammal spindel sittande i en stor väv.  Spindeln beföll larven att komma nära henne och eftersom larven tänkte på vad masken hade sagt, så gjorde hon som spindeln sa. Spindeln, som var listig, fångade larven och rullade in henne i väv. Så en dag, efter en lång, djup vila, började larven skruva på sig inne i väven. Och plötsligt öppnades väven och larven förvandlades till en vacker, färgglad fjäril. Nu träffade Katie återigen nyckelpigan från trädgården, men denna gång behandlades hon totalt annorlunda på grund av sitt förändrade utseendet.

Fortsatt arbete
Filmen tar upp ett viktigt budskap genom att berätta att man aldrig ska vara elak mot någon. Viktigast är inte hur man ser ut, utan att vara snäll mot andra. Inled gärna arbetet med att samtala om filmens budskap. Följande frågor kan vara till hjälp:

  • Vad vill författaren till filmen förmedla?
  • Varför vill författaren säga detta?

Samlas i en ring i klassrummet. Vissa klasser föredrar att sitta på stolar i en ring, medan andra hellre formar en ring sittandes på golvet. Låt barnen dela med sig av sina tankar kring hur de vill bli bemötta av andra människor. För att låta varje barn komma till tals och få prata i lugn och ro kan exempelvis en vacker sten, ett litet gosedjur eller en snäcka vandra runt. Det barn som håller i föremålet har ordet och får berätta hur han/hon tänker. För att få barnen att utveckla sina tankar kan följande frågor vara till hjälp:

  • Har du någon gång känt dig som larven Katie?
  • Hur tycker du att nyckelpigan, biet och spindeln betedde sig mot Katie?
  • Har du känt dig som fjärilen Katie?
  • Varför var nyckelpigan elak mot larven Katie och snäll mot fjärilen Katie?
  • Hur tycker du nyckelpigan skulle behandlat larven?

Det går även bra att använda frågorna som underlag till en skrivuppgift och låta barnen antingen enskilt eller i mindre grupper fundera och reflektera kring frågeställningarna.

Övningen kan med fördel avslutas med en bilduppgift för de yngre barnen. Bilder hjälper barnen att enklare minnas det viktiga budskapet. Låt exempelvis barnen måla larven Katie på ett A5-papper och fjärilen Katie på ett annat A5-papper. Limma gärna upp bilderna på ett svart A3-papper. Pastellkritor ger vackra klara, färger och passar utmärkt till den här övningen. Bilderna kan sättas upp på klassrumsväggen och bli en viktig påminnelse om hur vi bör vara mot andra.

 

 

Koppling till läroplanen
Skolans värdegrund och uppdrag

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.