Välj en sida

the quiet oneI en skola utanför Stockholm går det barn från hela världen, som nyligen har kommit till Sverige och ska lära sig svenska innan de slussas ut i vanliga klasser. I den här filmen får vi följa Maryam, som anlänt senast och varken kommit in i språket eller gemenskapen. Maryam är sex år och har flytt med sin mamma från Iran. I filmen får vi följa barnets kamp att möta ett nytt språk, en ny kultur och utmaningen att finna sin plats bland de andra barnen på skolan. Maryam har svårt att få kontakt med andra barnen, eftersom hon inte kan kommunicera språkligt med dem. Trots detta deltar hon i många nya aktiviteter, såsom att bada i simhallen, åka pulka i snön och fira julens traditioner med paket och julgran.

.

Fortsatt arbete

Berätta att det finns många barn som kommer till Sverige, precis som Maryam. De kan varken språket eller kulturen. Låt barnen fundera på hur det skulle vara att komma som ensam svensk till ett land, där de inte förstod språket. Hur skulle det kännas? Som övning passar det bra att dela upp barnen i mindre grupper, 3-4 barn per grupp, och låta dem resonera kring frågan. Som avslutning skulle grupperna kunna iscensätta sina tankar och dramatisera dem inför övriga klassen.

Nedan är förslag på frågor som kan få igång diskussionen:

  • Varför tror du att Maryam har kommit till Sverige?
  • Hur känns det för Maryam att flytta till ett främmande land?
  • Vilka känslor tror du Maryam känner när hon tänker på sitt hemland?
  • På vilket sätt kan Maryam prata med sina klasskamrater och sin lärare?

 

Koppling till läroplan
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 1–3:

  • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.