Välj en sida

Det lilla världslöftetDenna film är en del av en filmserie som förmedlar åtta principer som definierar ett rättvist, hållbart och fredligt samhälle.

I denna första film, Det lilla världslöftet – Liv, får vi följa de animerade figurerna Jorden och Rosie som sjunger och berättar hur man ska leva för att ta hand om varandra och vår planet. Man ska respektera och bry sig om allt som lever – stort som smått!

Genom att använda ett lekfullt grepp förmedlas ett avancerat ämne på ett lättillgängligt sätt.

 

Detta är de principer/regler som berörs och det finns en animerad film för respektive område

1. Liv
2. Samhörighet
3. Familjen
4. Historien
5. Jorden
6. Fred
7. Kärlek
8. Framtiden

Det lilla världslöftet finns översatt till tio språk som finns tillgängliga bland de digitala resurserna här på Digital pedagogik. Det finns också en intressant webbsida med mer information om de åtta reglerna (www.littleearthcharter.org). 

 

Inledande arbete
Förbered arbetet genom att binda små böcker till barnen. Jag utgick från sex A4-papper i färgglada färger till barnen i min klass. Vik dem på mitten och häfta dem i ryggen, så blir det fina små häften som barnen kan arbeta vidare med. Jag har planerat att arbeta med en regel på varje uppslag, men på det första uppslaget har barnen påbörjat en innehållsförteckning med respektive regel och sida. Att samla världsreglerna i en liten bok kan underlätta det framtida arbetet, eftersom det då är enkelt att plocka fram sin bok och påminnas om de viktiga löftena.

 

Fortsatt arbete
Vi startade med att titta på den första filmen tillsammans. Därefter diskuterar vi ett antal frågor:

  • Hur kan vi respektera allt som lever?
  • Var finns liv?
  • Varför är det viktigt att ta hänsyn till allt som lever?

Vi avslutade med att arbeta i boken kring regeln. Jag delade ut ett par vita ritpapper till respektive barn, som jag skurit till i ett något mindre format än boksidans storlek. Att göra de vita papprena något mindre än bokens sidor leder till att varje sida får en färgad ram. På det ena vita pappret fick barnen rita en tankekarta med ordet liv i centrum. På det andra pappret fick barnen måla associationer till liv med akvarellpennor. Vi limmade slutligen in papprena på bokens första uppslag och skrev rubriken Liv överst på sidan. Varje vecka ska vi ta del av en ny världsregel genom att titta på en ny film, diskutera nya viktiga frågor och fylla våra böcker med nya målningar, texter och tankar.

 

Koppling till läroplanen
Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö.

Samhällskunskap, årskurs 1–3

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.