Välj en sida

är det sant_bloggBlir vi påverkade av reklam? Hur fungerar reklam? Och får man göra smygreklam? Nyhetsankaret Anna Ankare får veta varför man inte kan dricka läsk i tv hur som helst.

Reportern Jenny Josefsson försöker bevisa att vi inte blir påverkade av reklam, men experten Nina Åkestam förklarar hur det egentligen ligger till med den saken. Alla människor påverkas av reklam fast kanske på olika sätt. Nina beskriver hur reklam konstrueras för att skapa vissa känslor och behov som är kopplade till en viss produkt.

Den historiska reportern reser tillbaka i tiden till år 79 för att ta reda på hur länge reklamen har funnits.

 

Fortsatt arbete
Efter filmen Är det sant? Reklam följde en intressant diskussion bland eleverna i mitt klassrum. Jag lyfte följande frågor:

  • Vad är reklam?
  • Vad för sorts reklam känner du till?
  • Var finns reklam?
  • Varför finns reklam?
  • Hur blir vi påverkade av reklam?
  • Ljuger reklam?

Under tiden som vi samtalade kring dessa frågor målade jag upp en tankekarta på tavlan för att illustrera vilken sorts reklam som barnen har stött på. Detta moment gjorde det även möjligt att minnas olika sorters reklam, från tv, radio, affischer, bio och internet. De barnen som i ett tidigt skede inte kom på var han/hon mött reklam blev med hjälp av tankekartan påmind om olika slags reklambudskap och hur de kommit i kontakt med dessa.

Efter diskussionen fick barnen i uppdrag att konstruera reklamaffischer med både text och bild. Vi inledde med att titta på reklambilder från internet och fokuserade speciellt på färger, textinnehåll, typsnitt och bilder.

Vissa barn ville skapa en så verklighetstrogen reklamaffisch som möjligt, medan andra barn mer ville överdriva sitt reklambudskap. Slutligen hade vi reklam om kalsonger, läxhjälp, telefoner, godis och guldbyxor uppsatt i klassrummet, med sprakande färger, fjädrar som dekorerande ramar och glitterbokstäver.

 

Koppling till läroplanen

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:

  • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.