Välj en sida

dubbeltutsatt1Hon träffar sin drömprins och blir ögonblickligen kär. Han kysser henne och säger att han älskar henne. Men 20 minuter senare blir han arg och som förbytt. Hon lagade ju inte den maten de hade bestämt och dessutom kom hon försent hem. Kyssarna byts ut mot slag och hårda ord. I filmen heter hon Angelica men i verkligheten kan hon heta Anna, Maria, Ebba eller vad som helst. Hon kan vara vem som helst. Det kan han också.

Angelica Skäms och vill inte visa för andra hur hennes liv har blivit. Hon, liksom fler kvinnor från filmen är rädda att inte bli trodda eftersom de har en intellektuell nedsättning. De känner sig dubbelt utsatta.

Filmen visar ett kollage av dessa dubbelt utsatta kvinnor som berättar om sina första möten, sina första slag och om deras skuldkänslor för att de ha hamnat i en destruktiv relation. Bilder på blåslagna kroppsdelar varvas med porträttet av Angelica som berättar sin historia. Vi får även träffa My, Angelicas vän, och ta del av hennes känslor kring när en vän far illa.

Den är 20 minuter korta filmen får oss att fundera på hur vårt jämställda och uppdaterade land egentligen tar hand om sina medborgare. Har alla verkligen lika rättigheter och har våra svaga och mest utsatta individer det skydd de behöver? Även ”vanliga” kvinnor (och män) kan behöva hjälp att bryta sig loss från ett våldsamt förhållande, så en person med särskilda behov behöver ju just det – särskild hjälp.

Tema och fördjupning

Den här filmen är lämplig att använda i ett fördjupningsarbete inom till exempel vård och omsorg eller samhällskunskapen på gymnasiet; kontakta kvinnojourer, handikappsomsorg, sociala sektorn, kommunen.

Frågor att arbeta med:
Finns det extra skyddsnät kring intellektuellt handikappade personer i samhället? Hur är kommunikationen mellan de olika parterna? Statistik kring dubbelt utsatta kvinnor?

Ämne och kursmål

Gymnasiet

Vård- och omsorgsarbete 1
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

”Centrala begrepp, tillexempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.”

”Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.”

”Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av samtal kontakt och aktivering.”

Samhällskunskap 1a1
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

”De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.”

”Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.”

Tips på uppgift:

Låt klassen skriva en utredande uppsats (i samarbete med ämnet svenska) där fokus ligger på handikappomsorgen. Förbered intervjuer, gör research och samla stoff från olika instanser som till exempel socialkontoret och kvinnojourer.

Låt uppsatsen avhandla frågor om vårdtagares rättigheter, utsatthet eller egna erfarenheter av att vara en del av samhället. Uppsatsen ska följa gängse formalia med inledning, frågeställning, bakgrund och slutsats. I sista delen kan det diskuteras kring eventuella förbättringar eller insikter. Låt arbetet få ta tid och vara ämnesöverskridande.