Välj en sida

lögnerI den här 14 minuter långa filmer får vi höra röster från tre olika personer som farit med någon form av osanning under sina liv.

Först får vi träffa en man vars lögner tog hans handlingar in på de kriminellas bana. Man fascineras av att han lyckas hålla lögnen vid liv även när han blir trängd i ett hörn men till slut kan han inte upprätthålla fasaden utan hamnar så småningom i fängelset. Men även efter avtjänat straff går han aldrig fri från misstanke.
En gång lögnare, alltid lögnare?

En pojke hör hur en kamrat ständigt pratar om pengar och känner att han måste imponera på kamraten på nåt sätt. Han stjäl 100 kronor ur sin mammas handväska och för dem köper han leksaker till sina vänner. Mamman märker inget men samtidigt som detta sker saknar en annan person på skolan 100 kronor och misstanke faller genast på pojken. Vid konfrontationen blir pojken panikslagen och kan inget annat än nicka på frågan om han sett pengarna. Mamman däremot skrattade till och gav rektorn 100 kronor ur egen handväska. Pojkens vila att imponera på kompisen kostade nu mamman 200 kronor.

Att lögner kan tära på en människa kan nästa person vittna om; en ung kvinna som tvingades att ljuga av sin mamma. Ingen fick veta att de var zigenare, som kvinnan uttrycker det. Hon fick inte berätta varifrån hon kom eller vem hennes pappa var. Som barn tittade hon i Ellos-katalogen och låtsades att människorna på bilderna var hennes familj, att de passade in.

Hon fick tidigt lära sig att skämmas över vem hon var och har därför varit rädd för att bli påkommen. Detta resulterade i 18 fosterhem, missbruk och försummande av sina barn. Vändningen kom när hon konfronterades av en socialtjänsteman över en fika.

”Det var svårt att sluta knarka men det var mycket svårare att bli ärlig”.

Tema och fördjupning

Det finns så kallade vita lögner, det finns lögner som ingår i kriminella handlingar och det finns lögner som får dig att snurra i en ond cirkel. Det visade den här filmen. Man kan fråga sig när det är rätt att ta till en lögn. Ska man alltid vara 100% ärlig? Om detta och mer kan eleverna diskutera med hjälp av den lärarhandledning som finns för filmen.

Mediapoolens handledning kan du hitta här.

Ämne och kursmål

Grudskolans tidigare år (1-3)
Samhällskunskap

Att leva tillsammans
”Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.”

Grundskolans tidigare år (4-6)
samhällskunskap

Rättigheter och rättsskipning
”Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.”

”De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.”