Välj en sida

mullvaden-300x232En klassisk spionthriller efter boken med samma namn. Filmen utspelar sig på 1970-talet och handlar om George Smiley, en nyligen pensionerad M16-agent som försöker anpassa sig till ett liv utanför säkerhetstjänsten. Smiley får information om att en ”mullvad” vistas i ”Cirkusen” (slang för den brittiska underrättelsetjänsten) och dras åter in spionernas värld. De ledtrådar Smiley samlar på sig leder honom bakåt i tiden, där fiendens sanna identitet gömmer sig och noga planerade villospår avslöjas.

En nyare adaption av boken gjordes 2011 av svenske regissören Tomas Alfredsson. Gary Oldman gestaltar Smiley och filmen har originaltiteln Tinker, Tailor, Soldier, Spy.

Romanens titel kommer från den engelska räkneramsan tinker, tailor, soldier, sailor, richman, poorman, beggarman, thief. Några av orden används som kodnamn för de misstänkta mullvadarna.

Författare av boken är John le Carré, pseudonym för David John Moore Cornwell som själv arbetade för den brittiska underrättelsetjänsten 1959-1964, en period då tre sovjetiska mullvadar inom ”Cirkusen” avslöjades. Detta gav honom autentiskt stoff när han så småningom bestämde sig för att börja skriva.

Filmen är ett subtilt drama där tystnaden säger mer än explicita actionscener. En slöja av misstro och paranoia draperas över handlingen och de brittiska grå tonerna och stela kostymerna blir övermannade av spänning och smarta intriger.

Tema och fördjupning

Berättarteknik i spionromaner – Jämför film och bok. Författarens struktur kontra regissörens struktur; dialog, miljö och karaktärsbeskrivningar. Jämför också med andra spionromaner, t ex James Bond, också agent i brittiska underrättelsetjänsten. Se på faktorerna: hjälte-bov- offer: vad finns det för likheter och skillnader? Se på det explicita/implicita greppet, kameravinklingar, musik , kostym och rekvisita.

Ämne och kursmål

Gymnasiet

Film- och TV-produktion

” …kunskaper om och färdigheter i att använda olika produktionsmetoder samt olika berättartekniker, berättarkomponeneter och dramaturgiska grepp som används i film- och tv-produktioner.”

” …förmåga att analysera och utvärdera olika typer av film- och tv-produktioner med avseende på målgrupp och utifrån såväl estetiska som etiska perspektiv samt att använda ett relevant fackspråk.”

Svenska (Litteratur)

” …kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.”

Förslag på uppgift: Arbeta i par och fokusera på ett stilistiskt drag och redogör för hur det har utförts. T ex hur regissören har valt att presentera karaktärer, hur ljud och ljus används eller en jämförelse mellan film och bok i en specifik scen.