Välj en sida

lesmisLes Misérables baseras på en romanklassiker av Victor Hugo som utgavs 1862 och fick den svenska titeln Samhällets olycksbarn. Det är en väldigt passande titel då vi får följa huvudpersonen Jean Valjeans vedermödor från ett hårt liv i fängelse till en kamp, inre och yttre, att leva ett ärligt liv. I skuggan av upptakten till den Franska Revolutionen försöker han komma undan den envise polismannen Javert och samtidigt hålla det han lovade den döende Fantine, nämligen att ta hand om hennes dotter Cozette. Kärlek, spänning och ond bråd död fängslar oss lika mycket nu som det förmodligen gjorde då. Historien om samhällets olycksbarn lämnar nog ingen oberörd!

Berättelsen sattes upp som musikal 1980 med oförglömliga melodier. 2012 filmatiserades den med musikaliskt begåvade skådespelare som Hugh Jackman i rollen som Jean Valjean och Russel Crowe som Javert.

Les Misérables släpptes även som vanlig spelfilm, 1935, 1958 och 1998. I den senare var det Liam Neeson som gestaltade den plågade Jean Valjean och i den här miniserien för TV ser vi Gérard Depardieu som densamme.

Tema och fördjupning

Franska revolutionen i film och litteratur –Ta en titt på Les Misérables och till exempel Röda Nejlikan, båda klassiker från samma tid. Jobba ämnesövergripande i historia, samhällskunskap och svenska eller Franska. Vad får vi veta om det politiska maktspelet från filmerna? Varför skapar man revolution? Hur hade folket det? Diskutera olika hjältar, bovar och offer i berättelserna; vilka är de och varför?

Personporträtt – Fokusera på Fantine, Eponine och Cozette. Dessa tre kvinnors öden är beroende av varandra, vägarna korsas på olika sätt och den ena påverkar den andra. Hur?

Ämne och kursmål

Gymnasiet

Historia

” Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.”

Moderna språk (Franska)

”Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.”

Samhällskunskap

” Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.”

Svenska

” Jämförande analys av hur olika teman, till exempel familjen, döden, krig och naturen, har skildrats på olika sätt till exempel i skönlitterära verk från olika tider och kulturer eller i olika genrer.”

” Fördjupad tolkning av skönlitterära verk med utgångspunkt i ett perspektiv som eleverna väljer, till exempel postkolonialt, feministiskt eller komparativt perspektiv.”