Välj en sida

joeNär undertecknad gick lärarutbildningen fick hon under Litteraturkursen veta att man kan lära sig läsa flera gånger. Första gången är då man kan sätta ihop bokstäver till ord och meningar, andra gången när man förstår ett sammanhang och tredje gången när magin uppstår och man upptäcker den fantastiska berättelsen bakom alla bokstäver. Magi uppstod när jag läste Janne min vän av Peter Pohl. Boken förtäljer historien om hur 10-årie Krille träffar den egendomlige Janne och hur ett sommarlov börjar med spännande utmaningar men som allteftersom avslöjar ett öde av utnyttjande och våld.

Filmen Min vän Joe är fritt baserad på denna bok och i den här irländska tappningen möter vi Chris som sakta undrar vem Joe egentligen är.

Pojkarna blir bästa vänner men Chris föräldrar vill gärna veta mer om varifrån Joe kommer. När Chris försöker pressa Joe på information för sina föräldrars skull försvinner plötsligt Joe. Chris blir arg och besviken men detta är en vändpunkt då både Chris och hans föräldrar förstår att det är något som inte står rätt till med Joe. Filmen handlar om vänskap, mod men främst om att växa upp.

Tema och fördjupning

Bok och film – Boken handlar om ett gäng tioåringar men vänder sig, enligt min åsikt, till en äldre läsarkrets. Elever i gymnasiet kan läsa boken, diskutera handlingen och jämföra med filmen; Vilka informationer får vi om Joe/Janne och hur och när får vi veta dem? När förstår vi att Joe/Janne är en tjej i boken respektive i filmen? Hur skiljer sig slutet i filmen mot boken?

Diskutera också ur de olika karaktärernas perspektiv; hur ser Chris/Krille på Joe/Janne och hur ser Chris/Krilles föräldrar på honom? Vad tänker Joe/Janne om Chris/Krilles familj?

Joe – Vad får vi veta om honom och hans bakgrund? Chris föräldrar verkar ana att nåt inte står rätt till med Joe. Hur vet de det? Vilka tecken sänder Joe ut? Varför är Curt så hård mot honom Joe?

Ämne och kursmål

Grundskolan
Samhällskunskap

Rättigheter och rättsskipning
”De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.”

”Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.”

”Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.”

Gymnasiet
Svenska

Litteratur
” Olika grunder för tolkning och värdering av skönlitteratur, dvs. vilka perspektiv man intar, vilka frågor man ställer och hur man kan argumentera dels för olika tolkningar, dels för värdering av skönlitteratur.”

Förslag på uppgift: Filmen är anpassad till lägre åldrar så i grundskolan kan man diskutera FN:s barnkonvention: om barns rättigheter, utsatthet och hur man kan göra för att hjälpa barn som Joe. I filmen säger Chris föräldrar om utsatta barn: ”det måste ha funnits nån som sett nåt”. Nu är det de själva som ser att Joe blir illa behandlad. Vad gör man om man ”ser nåt”?