Välj en sida

odysseus-209x300Det Trojanska kriget är slut. Odysseus har gjort sin plikt som krigare under Menelaos, kung av Sparta. Nu vill han hem till sin fru Penelope och sonen Telemachos. Men återresan till Ithaka visar sig bli svårare än vad han hade tänkt. En stund av hybris förargade havsguden Poseidon som ville lära Odysseus en läxa genom att försvåra resan hem. 10 års irrfärder på havet blev resultatet. Under dessa år hamnade Odysseus på villovägar flera gånger och mötte på allt från cykloper, förförande sirener och monster av olika slag som ville hindra honom från att segla vidare.

Men Odysseus är klipsk och med lite hjälp från guden Hermes så överlistade han dem en efter en. Dock behövde han lite extra hjälp när han var fången hos den kärlekskranka nymfen Calypso. Efter att motvilligt ha släppt Odysseus på Hermes befallning så av hon honom en flotte så han kunde segla vidare. Poseidon påminde Odysseus om dennes dödlighet och puffade fram honom den sista biten till Ithaka. Odysseus var hemma och välbehållen men 10 år har gått. Väl hemma finner han ett stort antal friare som väntar på svar från Penelope. Ingen känner igen Odysseus och han måste kämpa om sin frus gunst precis som de andra.

Tema och fördjupning

Den här TV-serien är en av många dramatiseringar (film, TV, opera, teater) av Homeros epos Odysséen. Den är full av sånger om det ena hjältemodet efter det andra och passar att läsa från början till slut liksom plocka ut slumpmässiga sånger.

Grekiska gudarna – För att få en större förståelse för berättelsen behöver man förstå gudarnas roll i det hela. Gör ett släktträd (eller berg) med beskrivningar av gudarna.

Eposet – Detta är det äldsta bevarade europeiska litteraturen och innehåller ungefär 12000 verser. Ta en titt på versernas uppbyggnad och diskutera vad Odysséen har för betydelse idag.

Ämne och kursmål

Grundskolan (7-9)

Svenska

Berättande texter och sakprosatexter

”Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.”

Tala, lyssna och samtala

”Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.”

Gymnasiet

Svenska (Litteratur)

Centralt innehåll

”Centrala skönlitterära verk författade av såväl kvinnor som män och tongivande författare från olika epoker, från olika kulturer och från olika delar av världen.”

”Skönlitterära texters betydelsebärande skikt, innehållsmässiga såväl som formmässiga: tematik, motiv, metaforik, symbolik, rytm, meter och andra litterära verkningsmedel och sätt att gestalta. Analys och tolkning av roman, novell, lyrik och dramatik.”

Förslag på uppgift: Grupparbete; välj en av sångerna och gör en egen tolkning på den. Skriv eller dramatisera. Hur skulle t ex sången om jättecyklopen se ut i en modern tappning? Kanske skulle han lura Zombies istället? Redovisa för varandra efter att till exempel gemensam ha pratar om gudarna, versmåtten och Odysséens uppkomst.