Välj en sida

gullivers_resor-214x300Jonathan Swift anses som en av världslitteraturens största satiriker. Swift var djupt politiskt engagerad och 1726 gav han ut Gullivers resor, en bok där han skildrar det dåtida samhället och folkets tillkortakommanden ur en satirisk vinkel.

I den här TV-filmen träffar vi Gulliver när han åter är hemma efter sina strapatser och han har mycket att berätta om underliga platser han besökt och människor han har träffat. Vi kastas mellan resorna och nutid då Gulliver sitter på ett mentalsjukhus. Där sitter han för att hans historier verkar osannolika och som fantasier från en galen man. Ingen tror honom; han pratar om människor, lika långa som hans hand, om jättar som behandlade honom som ett objekt att undersöka och göra narr av för att han inte såg ut som de. Han berättar också om när han blev drogad av en magiker som använde hans blod för att samla andarna.

Trots detta, till synes, vansinniga babbel väljer Gullivers fru att tro på honom. Hon ifrågasätter också doktorns sanna motiv att hålla honom inlåst. Allteftersom vi får ta del av Gullivers upplevelser dyker det också upp små fragment av bevis för att dessa är sanning. Frågan är bara om de är bevis nog att få honom fri.

Det finns flera bearbetningar av boken, den Oscarsnominerade, animerade filmen från 1939 och senaste filmen från 2010, som är mer en ren komedi med Jack Black i huvudrollen. Berättelsen finns även anpassad som barnbok .

Tema fördjupning

Satir och Allegori – Gullivers Resor är, kan man säga, både en allegori av Swifts samtid samtidigt som det är en satir över den. Gå igenom vad som menas med detta. Ge fler exempel på allegorier och satirer, gamla som nya och ta sedan en närmare till på Gullivers resor igen!

Resorna – Lägg fokus på de olika resorna. Vad händer och hur påverkar det Gulliver (yttre och inre resor)? Och vad är det Jonathan Swift vill berätta genom resorna? Kan man applicera tolkningarna på dagens samhälle?

Bok och film – Det har gjorts vissa ändringar i filmen jämfört med boken. Diskutera vilka och varför. Gör en mer djupgående jämförelse mellan bok och film, se på struktur, motiv och innehåll.

Ämne och kursmål

Gymnasiet

Svenska (Litteratur)

Centralt innehåll

”Centrala skönlitterära verk författade av såväl kvinnor som män och tongivande författare från olika epoker, från olika kulturer och från olika delar av världen.”

”Skönlitterära texters betydelsebärande skikt, innehållsmässiga såväl som formmässiga: tematik, motiv, metaforik, symbolik, rytm, meter och andra litterära verkningsmedel och sätt att gestalta. Analys och tolkning av roman, novell, lyrik och dramatik.”

Grundskolan

Svenska (4-6)

Läsa och skriva

”Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.”