Välj en sida

oliverCharles Dickens är en av de författare som hade stora framgångar under sin faktiska levnadstid och den roman som de flesta förknippar honom mest med är nog Oliver Twist från 1838.

Dickens böcker genomsyras av realism och skrev utifrån sin egen kunskap om världen. Och då han själv som 12-åring fick slita ont för att hjälpa till med ekonomin är barnaöde ett gemensamt tema för många av hans romaner. Likaså med Oliver Twist. Oliver hamnas på fattighuset efter att hans mor dör i barnasäng, om fadern vet man inget. På fattighuset är det ett hårt och sparsamt liv och en dag hamnar Oliver i arresten efter att ha bett om en andra portion mat.

Det beslutas sedan att han ska bli lärling hos en begravningsentreprenör där han snart hamnar i slagsmål med en annan, lite äldre lärling. Oliver bestämmer sig då för att rymma och ta sig till London.

För en liten pojke i en stor stad är det lätt att hamna i fel gäng men då han inte har någon annanstans att ta vägen lockar Mr Fagin erbjudande om mat och husrum. Men Fagin har en baktanke. Han lär upp Oliver tillsammans med andra barn att bli ficktjuvar. De samlas hos Fagin efter dagens skörd för att se vad som kan komma till användning. Oliver har ej hunnit bli en fullfjädrad tjuv än men råkar en dag att bli oskyldigt fast för tjuveri. Ett vittne, en äldre herre vid namn Mr Brownlow kliver fram som vittne för Olivers oskuld och tar i honom i sitt hem. Oliver trivs väldigt bra men blir sedan kidnappad av Fagins gäng och Oliver blir åter indragen i skumma verksamheter. Men ödet vill honom väl och händelserna tar honom till människor som kan svara på vem han egentligen är och vilka hans föräldrar var.

Tema och fördjupning

Författarporträtt – Läs om Charles Dickens liv och leverne. Vad som ofta kommer upp när man pratar om Dickens är hur hans eget liv anas i sina böcker. Dickens hade själv en fattig barndom där han som barnarbetare fick slita 12 timmar om dygnet på en skokrämsfabrik. Dock var lönen knapp och han fick sällan äta sig mätt. Sättet han skrev på var realistiskt och vasst satiriskt mot Londons överklass. Oförglömliga karaktärer har satt sin prägel hos läsare och inspirerat andra författare än idag. Forska vidare om Dickens och se vilka influenser ni kan hitta!

Oliver Twist – Karaktärsbeskrivningar från filmen. Känner ni till några liknande levnadsöden i andra filmer, sagor eller böcker? Om Oliver Twist hade levat i dagens samhälle, hur hade det sett ut för honom då? Vilka skillnader hade funnits? Utöver Oliver Twist, läs eller titta på: David Copperfield (1849) och Lysande utsikter (1861). Avsluta med en samtalscirkel där gemensamma stilistiska drag och teman diskuteras.

Ämne och kursmål

Grundskolan

Engelska (7-9)

Lyssna och läsa – reception

”Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.”

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

”Samtal och diskussioner samt argumentation.”

Svenska (7-9)

Läsa och skriva

”Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.”
Berättande texter och sakprosatexter
”Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.”
”Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.”

Informationssökning och källkritik

”Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.”

Förslag på uppgift: Titta närmare på uppväxtskildringar i film och litteratur. Välj t ex ytterligare en bok utöver Oliver Twist och diskutera samhället speglas genom huvudkaraktärens ögon. Finns det några likheter med Oliver Twists liv? Diskutera vardagsrealismen och Barnens rättigheter utifrån vad ni läst. Avsluta med att se film.

Följande böcker passar olika åldrar och nivåer på grundskolan (7-9). Några finns även som film (se länk):

Katitzi Taikon (Katitzi i gamla stan. Klipp ur TV-serien Katitzi.), Moa Martinsson (Mor gifter sig), Douglas Foley (Shoo bre, Shoo len), Kerstin Johansson (Elina – Som om jag inte fanns), L.M. Montgomery (Anne på Grönkulla), Vibeke Olsson (Ulrike och Kriget, Ulrike och freden), Louisa May Alcott (Unga kvinnor), Peter Pohl (Janne min vän) och Sally Grindley (Såld).