Välj en sida

trollflöjten-212x300Granatnedslag integreras med bombastiska symfoniska stråkar i filmens inledning. Det pågår ett krig och unge soldaten Tamino sjunger ut sin dödsångest medan senapsgasen söker sig allt närmare honom. Men tre, till synes, kärlekskranka nunnor bestämmer sig för att gripa in och rädda denne sköne yngling och tar honom till sin härskarinna, Nattens Drottning.

Av Nattens Drottning får Tamino ett foto av Pamina, Drottningens dotter, som han faller handlöst och blir förälskad i. Han får i uppgift att rädda Pamina som har blivit tillfångatagen av en ond man vid namn Sarastro. Om Tamino lyckas rädda henne och återföra henne till sin mor så är Pamina för evigt hans. Tamino accepterar uppgiften och som avskedsgåva får Tamino en flöjt som ska skänka honom skydd och styrka.

Framme vid Saratros tempel häpnas Tamino av att det ser så ståtligt och inbjudande ut då han hade förväntat sig något mer ondskefullt. De människor han möter därinne menar att Sarastro inte alls är en ond man och att Taminos ärliga uppsåt bottnar i en hämnd. Ett missförstånd måste ha skett och Tamino är förvirrad. En man uppmanar Tamino att berätta varför han är där och Tamino förklarar hela historien som han fått veta av Drottningen. Mannen däremot menar att Tamino blivit vilseledd och borde lyssna på vad Saratro har att säga. Till slut dyker Papageno upp med Pamina och hon och Tamino faller i varandras armar.

Drottningen blir vansinnig när hon får höra att Tamino har slagit sig samman med Saratro och att dottern försvarar honom genom att säga att han är en god man. Vem ska Pamina tro på, Sarastro eller sin mor?

Filmen är ett visuellt ögongodis, som en musikvideo som för berättelsen framåt i Mozarts fantastiska och medryckande opera.

Tema och fördjupning

Kärlek – Om modet som kräva för att älska och vara rättrådig, vilket är filmens och berättelsens röda tråd. I klass 8-9 kan man visa hela filmen och olika klipp för klass 7, då både musik och filmspråk kan vara svår att ta in och förstå. Men med väl valda sekvenser som visar ovan nämnda röda tråd; Taminos uppdrag för att vinna kärlek och uppoffringar för att vinna lycka kan man ändå diskutera berättelsen. Hur klarar Tamino sina prövningar? På vilket sätt kan man säga att Tamino och Pamina är modiga? Känner klasserna till fler kärlekspar som får visa sitt mod och genomgå olika prövningar?

Adaption – från opera till film . Jämförelse i karaktärer och historien. Se t ex Ingmar Bergmans film från 1975 och eventuellt en inspelning av en operauppsättning. Hur skiljer sig skådespelarnas uttryck på scen och på duk? Vilka knep har man använt som regissör på film och på scen? Jämför de båda filmerna eller en av filmerna samt operaproduktionen.

Ämne och kursmål

Grundskolan 7-9
Svenska

Läsa och skiva
”Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.”

Tala, lyssna och samtala
”Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.”

Berättande texter och sakprosetexter
”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.”

Språkbruk
”Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.”

Förslag på uppgift: Gör en egen version av Trollflöjen. Modernisera, animera eller agera!

Gymnasiet

Musik

”Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.”

Teater

”Kunskaper om den sceniska berättelsens uppbyggnad.””

”Förståelse av hur teaterns olika uttrycksområden samverkar.”

”Förmåga att analysera och tolka olika sceniska gestaltningar.”

”Kunskaper om konstarten teater ur ett samtida och historiskt perspektiv.”