Välj en sida

frozen-river-movie-poster-201x300Vid den Kanadensiska gränsen bor Ray Eddie med sina två barn. De bor i en husvagn men väntar på att det beställda huset ska komma vilken dag som helst. Men problemet är att den slutbetalning som sparats ihop nu är försvunnen. Tillsammans med Rays spelberoende make.

Ray blir rasande och vägrar att förlora huset; hon vill inte att hennes barn ska behöva bo i en husvagn. Hon ska få tag i pengarna och huset ska bli deras. Med eller utan make. Men först ska hon hitta honom och kräva tillbaka pengarna. Hon hittar inte honom men däremot hans bil. Personen vid ratten är en indiankvinna vid namn Lila som hävdar att hon hittade bilen övergiven.

Mötet med Lila vänder upp och ner på Rays tillvaro. Hon dras in i kriminalitet och moraliska dilemman. Men hon försöker hålla huvudet kallt, för hon gör detta för sin egen familjs överlevnad. När pengarna för slutbetalningen är i sikte och Ray bara behöver göra en ”sista vända” går det snett. Ray och Lila blir lurade och beskjutna och nu har de även polisen i hälarna. Deras rutt går över den frusna floden men nu ser isen tunn ut.

Dock är de i desperat behov att komma undan och börjar köra ut ändå. Bilen fastnar och de måste fortsätta till fots.

Väl inne på indianområdet är de tillfälligt säkra och en vän till Lila försöker hjälpa dem. Men polisen kräver att reservatets polis överlämnar dem och Ray och Lila måste fundera på hur de ska gå till väga. Om Ray lämnas över har hennes barn ingen som kan ta hand om dem. Om Lily lämnas över kommer hon bli utkastad från reservatet och förlora sin son. Att de båda överlämnas skulle vara förödande för samtliga deras barn. De måste komma överens om ett val.

Tema och fördjupning

Filmen skildrar en rå verklighet där människosmuggling kan ligga i fokus för diskussion. Man får också en bild av indianreservaten och deras självstyre. Ray och hennes familj är också representativ för den så kallade fattiga delen av USA:s befolkning.

Allas lika värde – Här kan man diskutera vidare om det ovan skrivna. Vad finns det för skillnader hos till exempel invandrare och fasta medborgare? Indianerna i reservaten och vita? Fattiga vita och de i mellan- och överklasserna? De lever nära varandra i ett samhälle men man märker av en hierarki i filmen, på vilket sätt? Finns det liknande hierarki i Sverige?

Hur är Rays och Lilas inställning gentemot varandra i början av filmen och hur är den i slutet? Vad får Ray att agera som hon gör?

Ämne och kursmål

Gymnasiet
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM1a1)

”De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.”

”Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.”

”Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.”

”Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter och debattartiklar.”

Förslag på uppgift: Rollspel utifrån filmens kategorier. En grupp i klassen representerar indianerna i reservatet, en annan grupp, de illegala invandrarna, en tredje grupp representerar Rays sociala tillhörighet. Samla ihop kunskap och fakta om ”sin” grupp för att sedan mötas i en debatt om jämställdhet eller utanförskap.

Filmen hittar du hos Mediapoolen: