Välj en sida

torkel-210x300Torkel går i 6:an och allmänt missnöjd med livet. Hans mamma kedjeröker och tjatar, pappa tittar knappt upp från sin tidning och svara instinktivt nej på allt, oavsett om han hört frågan eller ej och lillasyster Rita är bra ivägen. Torkel har en vän, Jason. Han pratar slang och går omkring med ett järnrör i bakfickan, ”man vet aldrig när man kan behöva ett schysst järnrör”.

I skolan blir Torkel utsatt av de värsta mobbarna Sten och Saki. Han kommer dock undan för det mesta om han gömmer sig på toaletterna. Men när Sten och Saki får en utskällning av Torkels halvgalne farbror efter en fadäs om stulen öl blir det mer allvar i deras hot mot Torkel och den ena hotfulla varningen efter den andra dyker upp; ristat i bänken, inkastat med sten genom fönstret etc.

Torkel är nu livrädd och försöker be deras nya vikarie Gunnar om hjälp. Men Gunnar ger honom bara rådet att fråga Sten och saki: ”Vem är du själv då?” Det fungerar inte alls och Torkel får ännu mer stryk. En dag orkar han inte dölja sin rädsla utan börjar gråta vid sin bänk. Då är bara Jason där och en flicka som heter Doris. Doris är också utsatt för Sten och Sakis mobbing och är allmänt utsött av hela klassen. Hon räcker fram ett brev till Torkel där hon förklarar sin kärlek men just då kommer Sten och Saki in och får se brevet. Nu har de ytterligare något att mobba honom för.

Torkel känner att han är i knipa, igen, och förklarar desperat att han inte bryr sig ett skvatt om Doris varpå hon blir så olycklig att hon kastar sig ut genom fönstret. Torkels kommentar blir: ”Hoppas inte någon får den feta kon i huvudet”.

Sten och Saki tyckte det var skitcoolt sagt av Torkel och vill nu bli hans vänner istället. Men hotbreven fortsätter att dyka upp. Torkel är rädd och förstår inte var de kommer ifrån. Kanske är det Doris som hemsöker honom?

Filmen har ett genomgående tema om mobbing och utsatthet. Det är en animerad film som innehåller stort allvar varvat med svart humor. Doris självmord, U-landsbarnet Ouang (som de sjunger om i bussen) och Jasons brutala hämnd är inget man skulle skratta åt i verkligheten men filmen ger en mer lättsam passning till att diskutera budskapen.

Tema och fördjupning

Mobbning – Diskutera barnen i filmen, vad lär de sig under filmens gång? Diskutera också de vuxnas närvaro eller brist på den. Vad skulle de vuxna kunna göra annorlunda i de olika situationerna? På vilket sätt driver man med auktoriteter, lärare och föräldrar? Det finns en klyfta mellan barn och vuxna i den här filmen, diskutera vad det kan bero på.

”Vuxna vet ingenting om hur barn verkligen har det.” säger berättaren Arne. Stämmer det?

Filmen kan tyckas vara provocerande i sin satiriska anda och svarta humor. Prata gärna om varför den känns provocerande så var fallet!

Ämne och kursmål

Grundskolan (7-9)
samhällskunskap

Rättigheter och rättsskipning
”De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.”

Grundskola (7-9)
Svenska

Tala, lyssna och samtala
”Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.”

Språkbruk
”Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.”

Filmen hittar du hos Mediapoolen