Välj en sida

ondskan-212x300Filmen bygger på Jan Guillous bästsäljare med samma namn och berör teman som hämnd, pennalism och de vuxnas frånvaro där mobbning sker.

Det hela utspelar sig på 50-talet då samhället såg annorlunda ut i värderingar och klasstillhörighet. Huvudkaraktären är 16-årige Erik som är utåtagerande och våldsam i skolan och därför förflyttas till en internatskola. Våld är vardagsmat för Erik, slåss han inte i skolan blir han slagen hemma av sin styvfar. Hans mor lider i det tysta och väljer att blunda och distrahera sig med annat medan hon hör slagen i rummet bredvid.

På den nya skolan, Stjärnsberg, är det meningen att Erik kan börja om på nytt – få en vardag utan våld och få sina slutbetyg. Men miljön på Stjärnsberg är hård och en av byggstenarna för skolan är kamratuppfostran. Erik får en rundvisning av den äldre eleven Otto Silverhielm, som förklarar rangordningen hos eleverna. Ha själv tillhör det översta skiktet och bor därmed i det finaste elevhemmet. Erik förstår att här på skolan är det de äldre eleverna som uppfostrar de yngre. Även i matsalen är det bestämt var man ska sitta, Otto som är bordschef har en bestämd plats. Erik får bevittna hur en av de yngre eleverna bestraffas inför de andra med att få ett slag mot skallbenet av ett bestick. Detta var för dåligt bordsskick ansågs det.

Erik ser också hur de vuxna, rektor och lärare, sitter i en avskild del och inte ingriper eller bryr sig om det som sker.

Erik försöker göra det han ska på lektionerna men har svårt att acceptera att bli ”uppfostrad” av sina kamrater och även se sin nya vän, Pierre, mobbad av andra, inklusive lärare. När Erik ger svar på tal stämplas han genast som uppkäftig och måste därför sättas på plats, hårdare än alla andra.

Till slut blir det en bitter och våldsam kamp om rättigheter, stolthet och värdighet och Stjärnsberg skakas om av Eriks rebelliska upptåg.

Tema och fördjupning

Våld och förtryck – I vilka situationer kan våld vara berättigat? Vad är Eriks olika erfarenhet er av våld och förtryck? Pierre uttrycker att det bästa sättet att ”överleva” Stjärnsberg är att inte sticka ut och tycka så mycket. Gör Erik rätt i att gå emot det rådet?

Stjärnsberg – Beskriv kamratuppfostran och ”Stjärnsbergsandan”, som rektorn kallar det i slutet av filmen. Diskutera hierarkin bland eleverna och ”Rutans” roll. Hur agerar de vuxna på skolan? Skulle Stjärnsberg se annorlunda ut om det även gick flickor på skolan? Finns det kamratuppfostran på flickskolor, tror ni?

Det har under det senaste året kommit fram i medier att skolverket inspekterat olika internatskolor som blivit anmälda för grov mobbning och kamratuppfostran liknande de på Stjärnsberg”. Hitta artiklar och läs mer om det!

Eriks mamma – Trots att mamman är en passiv och tyst roll så får vi ändå veta en del om henne. Vad kan ni få reda på när ni ser filmen? Vad tycker ni om hennes agerande och finns det nån orsak till det? Skulle hon kunna göra något annorlunda?

Ämne och kursmål

Gymnasiet
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM1a1)

”De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.”

”Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.”

Gymnasiet
Svenska 1 (SVESVE01)

”Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.”

”Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.”

”Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.”

Filmen hittar ni i Pedagogiskt fönster ,Ett tema om hämnd (Svenska som andraspråk, gymnasiet):