Välj en sida

Energispararna

Energispararna är en film från 2013, utgiven av Naturskyddsföreningen. Filmen är 3 minuter lång och leds framåt av en tecknad falk. Med enkla illustrationer  i dova färger visualiseras falkens funderingar om miljön på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Viktigt budskap är en reflektion som dyker upp i mig efter att ha sett filmen. Något som skiljer filmen från andra liknande filmer är greppet att använda falken som den huvudkaraktär som driver berättelsen framåt. En klok och talande falk, istället för en människa, tror jag kan göra filmen mer intressant för de yngre barnen då det både triggar fantasin och hjälper till att öppna sinnet.

Falken pratar på ett sätt som barn förstår och försöker få dem att se sambanden kring hur vi kan hjälpas åt för att rädda vår planet. Alla har vi säkert hört att kossor släpper ut farliga gaser för miljön, men i själva verket är det såklart inte hela sanningen bakom miljöpåverkningen.

”Tänk på att tillsammans har ni unga stor makt! Ät mindre kött, handla inte nya prylar utan att tänka efter först.” Ja, eftersom kossornas gaser inte kommer att stoppas har falken många andra förslag som kan förändra klimatet. På ett charmigt sätt uppmuntrar falken tittarna vid flera tillfällen att förändra sitt beteende och lägger fokus på att förändringen måste börja hos barnen. Ett enkelt men tydligt, och viktigt, budskap som går rakt igenom.

”Och om dina föräldrar håller på att köra bil i onödan, säg till dem på skarpen! Det är faktiskt din värld de håller på att sabba.”  är ytterligare en uppmaning från falken, en uppmaning som ger barnen perspektiv och verktyg de kan använda sig av vid denna typ av komplicerat ämne. Att ta hjälp av skolelever, som i sin tur kan påverka sina föräldrar tror jag är effektivt och just den här filmen kan nå ut med sitt värdefulla budskap till landets alla skolelever.

Om vi inom skolan även pratar om att spara energi och samtidigt släcker outnyttjade lampor och stänger av apparater efter skoldagens slut så skapas en naturlig vana, som i förlängningen kan överföras till hemmen – antingen som aktiv handling, eller som ingång till en intressant och viktig diskussion.

Filmen är utformad på ett sätt som lämpar sig för att samla eleverna i en grupp och se den tillsammans på en stor duk, Smartboard eller liknande. Eftersom språket är humoristiskt och lättsamt blir filmen trots sitt allvarliga budskap lättsam att ta del av, och humor brukar generellt vara ett bra verktyg för att komma igenom med seriösa budskap.

Filmen riktar sig till barn mellan sex och nio år och budskapet framförs på ett intressant och trovärdigt sätt. Den uppmuntrar till nyfikenhet och en vilja att förändra miljön på jorden, så då är det bara att sätta igång. Bjud in skolans kökspersonal som är experter på att berätta mer om den vegetariska matens betydelse. Och glöm för all del inte att släcka lamporna i klassrummet när skoldagen är slut!