Välj en sida

Handling

Detta är en äventyrsserie för barn som vill lära sig mer om spännande djur och natur.

Oscar Ballongfararen och kompisen Spike åker i en varmluftsballong och besöker olika djur i hela världen.

Färden i en luftballong kan vara lite farlig när träden är för nära och just detta råkar Oscar ut för. Han kraschar i bävrarnas hydda, men klarar utan större skador.

Bävern Bodo berättar om varför bävrar är så bra skogshuggare, varför de har så långa tänder och hur de lever tillsammans i små hyddor nära sjöar. På ett lekfullt sätt kan tittarna via bilder och en spännande berättelse lära sig mer om djuret bäver med hjälp av denna film.

Förslag på fortsatt arbete
Att fördjupa sig i olika djurarter är spännande och att få veta mer om Sveriges största gnagare blir såklart extra intressant.

I de lägre årskurserna behöver eleverna lära sig verktyg för att dels ta till sig fakta, men även att sammanställa det de har lärt sig. Med hjälp av Oscar ballonfararen kan intresse för bävrar skapas, så att eleverna lära sig mer om djuren.

Jag brukar börja med att gemensamt läsa fakta, stryka under och sammanställa det mest intressanta för att eleverna vid ett senare tillfälle på egen hand ska kunna göra på ett liknande sätt.

Efter filmen passar det bra att högläsa om bävern för eleverna. På Naturhistoriska riksmuseets sida finns lättläst fakta att ta hjälp av. Finns det möjlighet för barnen att se texten på en smartboard samtidigt som du läser, blir det enklare att ta till sig faktan. Ibland kan texten behöva skrivas ut på ett papper, så att eleverna kan följa med.

Efter att ha läst ett stycke diskuterar ni innehållet tillsammans och barnen återger vad som är intressant att berätta vidare för exempelvis sina föräldrar. Jag brukar låta mina elever ha mottagare till alla sina texter, för att skrivandet ska kännas så meningsfullt som möjligt. Ibland skriver de till klasskamrater, till vänner i en annan klass på skolan, till sina brevvänner på en annan skola, till föräldrar eller till oss pedagoger.

Tillsammans formuleras därefter meningar som skrivs ned på tavlan, så kan eleverna vid ett senare tillfälle skriva av dem. För elever som arbetat med att läsa och skriva fakta, kan sammanställningen istället göras i form av en gemensam tankekarta på tavlan. Denna kan barnen därefter arbeta utifrån vid formulerandet av egna meningar.

Jag brukar ofta låta eleverna få inflytande över redovisningen av faktan. Vill de sammanställa faktan i en liten bok, som en plansch eller som ett datorskriven text?

Koppling till läroplanen
Det centrala innehållet i ämnet svenska ska innehålla följande i årskurs 1-3: 

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­ byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

 

  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.