Välj en sida

Handling
Yarden är en svensk film från 2016 som bygger på Kristian Lundbergs roman Yarden. Regissören till filmen är Måns Månsson. I rollerna finns bland andra Anders Mossling, Hilal Shoman och Isaak Theodoridis.

Filmen har vunnit flera utmärkelser, bland annat en Guldbagge för bästa foto, en Guldbagge för bästa manliga huvudroll och en Guldbagge för bästa ljud/ljuddesign. 

Filmen utspelar sig nere i Malmös bilhamn, som kallas Yarden. Huvudpersonen i filmen arbetar med att flytta på fabriksnya bilar som ska ut i handeln.

Han tvingades ta hamnjobbet efter att ha blivit skuldsatt och förlorat jobbet som författare. I samma veva som han ger upp sin författardröm kritiserar han sin senaste bok i medierna, vilket naturligtvis leder till att han får svårt att få några nya författaruppdrag.

När han börjar arbeta i hamnen upphör många av hans känslor och han känner sig snarare som en robot än en människa. Hans identitet i hamnen är ett femsiffrigt nummer och han styrs dagligen av direktiv från ledningen. Situationen gör det även svårt att försörja sonen som fortfarande bor hemma och förhållandet dem emellan blir snart väldigt dåligt.

Förslag på fortsatt arbete
Människor har olika mål i livet och detta är något som påverkar de flestas handlingar. Vissa tycker att meningen med livet är att njuta av att utföra ett bra jobb, medan andra tycker att bildandet av familj är det viktigaste. För somliga människor handlar livet främst om att hjälpa andra medmänniskor. När man funnit sin mening med livet är det viktigt att försöka fokusera på handlingar som för en närmare målet. På detta vis känns livet mer meningsfullt för de allra flesta.

Diskutera gärna meningen med livet med eleverna och lyssna på varandra.

  • Vad anser ni att meningen med livet är?
  • Hur kommer det sig att vi har olika syn på vad som är viktigast i livet?
  • Varför är det viktigt att följa sina tankar och handla för att komma närmare sina mål?
  • Kan ens tankar om vad som är viktigast i livet förändras, omformuleras och bytas ut av nya mål?

Genom hela livet kan tankar om livet göra sig påminda och inte sällan utgör dessa tankar en stor del av ungas liv. På umo.se finns en samlingssida som berör detta ämne, där man kan läsa om andra människors tankar och problem, få information om vem man kan kontakta ifall behov finns av att prata med någon vuxen eller hur man kan stärka sin självkänsla för att må bättre.

Är man mellan 13 och 25 år kan man även skicka in en berättelse om något som man har varit med om eller funderat på. Här kan funderingar och tankar om livet skrivas ned och delas med andra. UMO väljer ut några texter som publiceras på webbsidan. Vill man inte skriva och publicera en egen text, kan andras texter istället läsas på samma sida.

Koppling till läroplanen
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.