Välj en sida

Handling
-”Vad har jag gjort er?” frågade Brynhildur.
-”Du föddes. Dra åt helvete!” svarade Silja.

Brynhildur är en 13 årig flicka från Reykjavik som bor tillsammans med sina föräldrar. Hon har en fin kontakt med sin bästa kompis Selma, men ogillas av klasskamraten Silja.

När ingen ser trakasserar Silja Brynhildur genom att säga och göra elaka saker mot henne. Detta pågår under en lång tid och får Brynhildur att känna orostankar och drömma mardrömmar.  Brynhildur påverkas starkt av Siljas negativa beteende, och låter sina föräldrar få veta hur det ligger till.

Bästisen uppmanar Brynhildur att berätta i skolan om hur hon mår, men Brynhildur vill inte skvallra och hoppas på att mobbningen ska sluta.

Varje gång Brynhildur försöker prata med Silja får hon elaka kommentera och blickar tillbaka. Kören har provsjungning för solosång och Brynhildur har fått veta av körledaren att hon ligger bra till eftersom hon sjunger så fint. Detta irriterar Silja ännu mer.

Lyckligtvis slutar filmen med att Brynhildur och Silja börjar prata med varandra och reder ut Siljas irritation.

Filmen blev vinnare av en Edda Award år 2016: Best Children’s Programme.

Förslag på fortsatt arbete
Stiftelsen Friends visar statistik på sin webbsida som säger att:
”Vartannat barn i åldern 13-16 år och var tredje barn mellan 9-12 år som har utsatts för kränkningar i skolan har inte berättat om det för någon vuxen, vare sig hemma eller i skolan. Var femte har inte berättat om det för någon alls”.

Att våga prata är viktigt och vill eleverna inte prata med sina vårdnadshavare eller någon på skolan är det viktigt att känna till att Friends har rådgivning. Kontakten kan ske antingen via mejl eller telefon.

Friends, som är en icke-vinstdrivande organisation med uppdraget att stoppa mobbning och diskriminering, menar att arbetet mot mobbning måste pågå varje dag, året runt. Det räcker således inte med att planera in en temavecka på skolan, utan det krävs ett långsiktigt arbete i samtliga förskolor och skolor.

Friends menar vidare att vårdnadshavare har en oerhört viktigt uppgift när det kommer till att förhindra mobbning och kränkande behandling.

Att alla vuxna tar ett ansvar är viktigt, eftersom mobbning är en fråga som ständigt behöver uppmärksammas. På grund av detta gjorde svenska herrlandslaget i fotboll en manifestation i mars 2018 där de uppmanade alla vuxna att våga engagera sig och ta tag i pågående situationer där kränkningar och mobbning förekommer.

På Rädda barnens webbsida finns övningar att användas sig av i skolan. Övningarna är indelade i olika teman och det som passar bra tillsammans med filmen Face to face är Tema: Alla barn är lika mycket värda. Inget barn får bli diskrimineratsom startar på sidan 25.

Syftet med övningarna är att ge barnen kunskap om att diskriminering och kränkningar är olagliga, samt att sammanställa en handledning för vart barnen kan vända sig om de själva eller en kompis blir kränkta.

Koppling till läroplanen
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell lägg­ ning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:

  • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­ heter i enlighet med barnkonventionen.