Välj en sida

Handling
Sveriges Statsminister Olof Palme mördades en februarikväll 1986 på Sveavägen i Stockholm.

I filmen får vi veta mer om Palmes bakgrund. Familjen Palme var en av de mäktigare i Sverige, som hade kontroll över banker, varuhus och försäkringsbolag.

Sedan 18 års ålder var Palme anhängare av socialdemokratin. Olof föddes som yngsta barnet i en syskonskara. Som sjuåring dog hans pappa hastigt och därmed förändrades hela Olofs värld.

I samma veva skickas han till Sigtuna Läroverks Internatskola. Det är en skola ditt överklassen brukar sända sina barn. Olof trivdes aldrig på skolan, men kom att gå där hela grundskolan och gymnasietiden. Före detta klasskamrater berättar i filmen att han var utsatt av andra barn. Efter studenten började juridikstudier och efter ett år på collage i USA ville han inte flytta hem. Familjen ville dock ha hem honom igen.

En politisk medvetenhet tillskansade han sig under sina studieår och snart blev han värvad av den internationella språkrörelsen. Tage Erlander, som var statsminister 1946-1969, anställde Olof Palme som medarbetade.

Olof Palme blev ledamot av statsrådet när han var 36 år gammal och kom snart att få ansvar för ett eget departement. Palme föddes på Östermalm, som överklasspojken och kom som stadsminister att skapa ett av världens mest jämlika land.

Förslag på fortsatt arbete
Olof Palme stod upp mot orättvisor och var övertygad om alla människors lika värde. Han inspirerar forfarande människor att engagera sig i demokratiska handlingar och i frågor som rör mänskliga rättigheter, och därför tycker jag att Palme är en viktig person att lyfta fram i skolan.

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen. Här finns både faktatexter, intervjuer samt ljudfiler om Palme som var oerhört beundrad av många, men också väldigt hårt kritiserad av andra. i Sveriges radios arkiv finns samlade radioklipp som kan lyssnas på tillsammans i grupper eller enskilt för att få veta mer om Palme.

Låt gärna eleverna på egen hand eller i par fördjupa sig i politikern Olof Palme. Som utgångspunkt kan de ta del av ett antal frågor, som med fördel kan lyftas till diskussion i klassrummet när alla elever fått mer kunskap.

  • Finns det någon kunskap som du fått om Palme som överraskade dig?
  • Eftersom Palme föddes i överklassen har det har pratats mycket om klassförräderi. Hur ser du på detta?
  • Vissa tycker att Palme var överskattad, medan andra såg honom som en hjälte. Vad är din egen uppfattning om honom?
  • Palmes genomförde många välfärdsreformer under sina år som stadsminister. Vilken eller vilka tycker du var viktigast?


Koppling till läroplanen 

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

  • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:
  • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.