Välj en sida

Handling
Alexandra-Therese Keinings film Pojkarna, bygger på Jessica Schiefauers bok med samma titel. Boken kom ut år 2011 och fick stor uppmärksamhet och tilldelades Augustpriset.

I den här filmen träffar vi bästa vännerna Kim, Momo och Bella. De tre tjejerna spenderar mycket tid tillsammans och har gjort det sedan de var i förskoleåldern.

Bella är väldigt intresserad av blommor och en dag får hon ett brev på posten med nya, främmande frön. Kompisarna planterar fröerna i stora lerkrukor och märkligt nog växer fröna upp till plantor över bara en natt.

Knopparna är stora och innehåller en vätska som doftar vanilj. Tjejerna tycker saften från blomknopparna luktar gott och provar att smaka på den. De är nyfikna, rädda och spända på vad som kan hända och snart känner de att deras kroppar börjar förvandlas till killkroppar. Deras röster blir mörkare och håret kortare.

I skolan upptäcker de ganska snart att de blir behandlade annorlunda på grund av sitt kön då de som tjejer annars får stå ut med killarnas kränkningarFilmen kombinerar det vardagliga tonårslivet med det vackert magiska.

Som killar har tjejerna en större frihet att vara sig själva. Detta medför att de ofta dricker saften från blomman för att njuta av att vara det motsatta könet.

Förslag på fortsatt arbete
I filmen får vi uppleva tjejernas trevande steg att ta sig genom tonåren mot vuxenlivet. För många kan den här perioden vara extra tung eftersom de allra flesta kämpar med att samtidigt finna sin identitet. Tjejerna skapar sin identitet genom att förhålla sig till omvärlden och genom att prova olika roller.

De funderar mycket på vad som är viktigt i livet, vad de gillar och ogillar. På detta vis utvecklas även deras självbild. Som tonåring funderar man ofta på sin självbild och identitet och provar sig fram när det gäller tankar och beteenden. På så sätt kan man komma fram till vem man är och även hur man vill uppfattas av andra

Att arbeta med att öka elevernas självbild är ett viktigt inslag i undervisningen. En övning som passar både yngre och äldre elever är övningen Min framtid. Eleverna får i uppgift att fundera på sina styrkor och ska klippa ut bilder som representerar de styrkor som passar in på dem. Bilderna har mina elever samlat i en liten pappersask, i sin personliga lådhurts.

Tanken är att de i mindre grupper, och med jämna mellanrum, ska titta på lapparna och reflektera kring dem tillsammans med sina klasskamrater. I detta sammanhang är det av stor vikt att alla elever känner sig trygga med klasskamraterna i gruppen, för att våga öppna sig och resonera om sina egenskaper.

Målet med övningen är att reflektera kring vad man är bra på och vad man behöver bli bättre på. De får själva sätta ord på hur de är som personer och vilka egenskaper de har, samtidigt som det också ges tillfälle att reflektera över hur andra uppfattar dem.

En annan övning som jag har arbetat med regelbudet för att stärka mina elevers självbild är följande:

  1. Skriv ned tre saker som du är stolt över att du gjort under dagen.
  2. Skriv ned tre saker som gör dig tacksam.
  3. Skriv ned tre saker som du vill ha hjälp med och bli bättre på.

Eftersom skolan aktivt och medvetet ska främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter, vore det intressant att diskutera idrottlärarens roll i filmen.

  • Hur tycker ni att läraren bemöter tjejer respektive killar?
  • På vilket sätt visar hon detta?
  • Har ni upplevt något liknande?
  • Varför tror ni att läraren gör som hon gör?


Koppling till läroplanen
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella köns­mönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.