Välj en sida

Handling
Filmen Alice i Underlandet baseras på barnboken Alice’s Adventures in Wonderland, av den brittiske författaren Lewis Carroll (pseudonym för Charles Lutwidge Dodgson) som publicerades redan år 1865.

Boken blev omedelbart en framgång hos både vuxna och barn. Alice i Underlandet är översatt till över 50 språk och illustrerad av över 200 konstnärer och är en av de mest populära barnböckerna genom tiderna.

Filmen börjar med att Alice ska sjunga en sång inför främmande människor på föräldrarnas bjudning. Trots påtryckningar från både föräldrar och barnflickor vill hon inte. Alice är rädd och gömmer sig därför ute i den stora trädgården, under ett stort lummigt äppelträd.

Plötsligt släpper ett av äpplena från grenen och snurrar långsamt nedåt samtidigt som Alice hör en märklig röst. När hon tittar vem det kan vara så ser hon en kanin med kläder, som springer på två ben och pratar. Nyfiket springer hon efter kaninen som för henne till ett djupt kaninhål.

Alice faller ner i hålet och landar mitt i fantasilandet Underlandet. I Underlandet öppnar Alice dörrar som leder henne till fantastiska äventyr. Alice är modig och vågar testa det mesta och hamnar därför i flera spännande situationer. Här kan larver röka vattenpipa, katter kan prata och igelkottar kan agera klot när de spelar krocket. Allt är nästan möjligt i detta fantasisprakande land.

I underlandet möter hon kläder, mönster, karaktärer och miljöer som hon aldrig tidigare har upplevt. Underlandet är en magisk plats fylld av färg och förtrollning.

Förslag på fortsatt arbete
I drömmar är allt möjligt och kanske vill författaren skildra fallet genom kaninhålet som ett fall in i drömmarnas rike. När väl Alice befinner sig i Underlandet kommunicerar hon med många olika varelser. Samtala gärna om dessa och skapa tillsammans i helklass, eller i mindre grupper, en tankekarta över alla varelser som finns närvarande i filmen.

Därefter kan eleverna i par eller individuellt välja ut en eller ett par karaktärer från filmen och beskriva dem utifrån följande frågor:

  • Hur ser karaktären ut?
  • Vilka egenskaper har hen?
  • Vilken roll spelar hen för Alice?

I ämnet bild passar det bra att skapa bilder utifrån filmen. På Wikipedia finns bilder att skriva ut för att inspirera elever som har svårt att minnas bilder från filmen. Bilderna kan antingen skissas med blyerts eller färgläggas i starka färger för att framhäva all färg som finns i Underlandet.


Koppling till läroplanen
Undervisningen i ämnet svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:

  • Några skönlitterärt betydelsefulla barn­ och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv­program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Undervisningen i ämnet bild ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:

  • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns
  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.