Välj en sida

Handling
I dagens samhälle är det inte ovanligt att vi människor funderar på om livet vi lever är det rätta. Många drömmer om att leva ett alternativt liv, medan få brukar ändrar sina liv.

I filmen får vi möta Ben som har skapat ett paradis för sig och sina sex barn i nordvästra USA:s djupa skogar, en bit bort från övrig familj och vänner. Hans målsättning är att vara fri och få möjlighet att uppfostra sina barn till starka och självständiga individer.

Barnens mamma behandlas sedan länge på sjukhus för depression, men när hon tar livet av sig tvingas familjen återvända till civilisationen igen. Tanken är till en början att familjen ska fortsätta att leva sitt liv i naturen, men omständigheterna gör att detta inte längre är möjligt.

Förslag på fortsatt arbete
Efter filmen finns det många möjliga diskussionsfrågor att lyfta i en klass, beroende på ålder och klassammansättning.

Ett intressant fokus, som passar både yngre och äldre elever, är att diskutera syftet med utbildning och hur dagens skola är utformad.

  • Eftersom barnen i filmen lever i skogen, undervisas de av sin förälder: På vilket sätt skiljer sig undervisningen i jämförelse med er undervisning?
  • Vi pratar ofta om att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Är det möjligt att få en likvärdig utbildning genom att undervisas på en annan plats än i skolan och av sin egen förälder?
  • Barnen i filmen undervisas inom flera olika områden. De ska exempelvis lära sig att jaga och döda vilda djur för att överleva. Hur ser ni på detta?
  • Inom skolan övar vi dagligen på förmågan att delta i sociala sammanhang med andra människor. Detta är viktigt för att tillägna sig vissa förmågor inför framtiden. Hur ser barnens sociala förmågor ut?
  • Hur tror ni att barnen i filmen tränas inför olika typer av socialt samspel?
  • Varför är det sociala sammanhanget med andra elever så viktigt att vara en del av redan som barn, tror ni?


Koppling till läroplanen
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9:

  • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­ konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  • Demokratiska fri­ och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demo­ kratiska rättigheter och skyldigheter.