Välj en sida

Handling
Det här är Charlie Chaplins första långfilm, som skildrar en mans liv som fosterfar till en liten pojke. Varken pojkens mamma eller pappa är benägna att ta hand om barnet.

Efter att ha blivit lämnad i en bil upptäcks han så småningom av ett par tjuvar som tagit bilen, men blir snabbt dumpad bland soptunnor på en bakgata någonstans.

Under morgonpromenaden upptäckter Chaplin det lilla barnet och eftersom ingen verkar sakna honom blir det Chaplin själv som tar sig an honom.

Innanför barnets filt hittar Chaplin ett meddelande där det står: ”Var vänlig att ta hand om detta föräldralösa barn”. 

I slummen, i Chaplins mycket enkla bostad får barnet växa upp, men föräldraskapet kräver stort ansvar och många beslut måste fattas. Chaplin är kreativ och skapar saker till barnet, genom att göra om de få möbler han har hemma. Relationen mellan fosterfar och son växer och blir starkare för varje dag.

Efter några år som fosterfar blir Chaplin ifrågasatt av en läkare, som tycker att omsorgen av barnet brister och vill därför placera pojken på ett barnhem. De skiljs åt, men Chaplin kämpar för att återförenas med sin pojke.

Filmen är filmad i svart-vita bilder och är en stumfilm, däremot leds berättelsen fram av klassisk musik som förstärker bilderna på ett fint sätt.

Förslag på fortsatt arbete
Charlie Chaplin föddes 1889 i London och dog 1977 i Schweiz. 1914 kom han till Hollywood där han snabbt slog igenom som komiker. Han arbetade även som skådespelare och regissör. Ofta ser vi Chaplin i rollen som luffaren, med en svart hatt, käpp och mustasch.

Det tog lång tid för Chaplin att göra denna film eftersom han var perfektionist. Han gjorde allt arbete själv, som att skriva manus, rollbesätta, producera, regissera, spela huvudrollen, samt klippa och komponera musiken som spelas i bakgrunden. Filmen spelades in kronologiskt, för Chaplin ansåg att det fick bäst resultat för själva slutversionen.

Efter filmen passar det bra att berätta lite fakta om Charlie Chaplin för att sedan gå vidare och prata om filmen. Använd gärna nedanstående frågor som stöd: 

  • Chaplins pojke är ju en stumfilm. Vet ni vad det betyder? Hur kunde ni förstå handlingen på filmen? Kunde ni förstå vad de sa i filmen? På vilket sätt?
  • Mamman till pojken försöker att få tillbaka honom. Tror ni att pojken vill bo hos sin biologisak mamma eller hos Charlie Chaplin? Vilken familj tillhör pojken?
  • Varför bestämmer sig personalen från barnhemmet att hämta pojken? Vad händer?
  • Enligt Barnkonventionen måste vuxna alltid ta hänsyn till barnets bästa. Frågar någon pojken om han vill bo kvar hos Charlie Chaplin?

Koppling till läroplanen 

Det centrala innehållet i ämnet svenska ska innehålla följande i år 4-6: 

  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets­ och livsfrågor.
  • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallell­ handling och tillbakablickar, miljö­ och personbeskrivningar samt dialoger.
  • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv­program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.Det centrala innehållet i ämnet svenska ska innehålla följande i år 7-9: 
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­ byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.