Välj en sida

Handling
Bron till Terabitia är en amerikansk långfilm från 2007 som bygger på en roman med samma titel, skriven av Katherine Paterson. Romanen  publicerades 1977 och författaren skrev den efter att hennes son förlorat sin bästa vän i en tragisk olycka.

Filmen handlar om den elvaåriga pojken Jess som växer upp i en syskonskara med fem systrar. I hemmet känner sig Jess avvikande och försöker fly bort från familjens ekonomiska problem genom att dagdrömma. Jess tycker även om att teckna och på så vis drömma sig bort från vardagen.

Även i skolan känner sig Jess avvikande och blir ofta retad för att få klä sig i ärvda kläder från sina storasystrar. När en ny tjej, Leslie, börjar i klassen visar det sig att hon inte bor speciellt långt ifrån Jess. Snart börjar Jess och Leslie umgås efter skolan och tillsammans skapar de fantasilandet Terabitia i en närbelägen skog.

Parallellt med att det magiska kungariket Terabitia tar form fortgår det vardagliga livet med alla plikttrogna sysslor som Jess hjälper till med hemma och skolan som han motvilligt vistas i. Terabitia hjälper till att göra vardagen lite mer spännande och Jess känner sig mer engagerad i sitt skolarbete än tidigare.

Sorgligt nog bryts Jess och Leslies vänskap när Leslie av en olycka hamnar i bäcken vid skolan och drunknar. Jess funderar mycket på vad han hade kunnat göra för att förhindra olyckan. För att orka kämpa vidare när livet känns tungt tar han sig allt oftare till Terabitia där ingenting kan krossa honom.

Filmen har nominerats till flera priser och har vunnit flera Young Artist Awards.


Förslag på fortsatt arbete
Alla barn har rätt att känna sig trygga i skolan och ingen ska utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. Barnens rättigheter i skolan finns tydligt nedskrivna i skollagen, diskrimineringslagen och läroplanen. Detta är för att ge en tydlig bild av vilka rättigheter barn har i skolan.

Samtidigt som barn har rättigheter så har vuxna på skolan skyldigheter att motverka all form av kränkande behandling. De allra flesta skolor arbetar regelbundet med att motverka kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Självklart ska alla barn känna sig trygga i skolan, oavsett bakgrund.

Utifrån filmen blir det intressant att diskutera varför Jess och Leslie kände sig utanför gemenskapen på skolan. En av anledningarna till att Jess behandlades illa var på grund av hans kläder. Jess hade oftast på sig sina systrars urvuxna kläder, och stack på så viss ut från övriga skolkamrater.

Diskutera gärna utifrån följande frågor: 

 • Finns det förväntningar på hur tjejer och killar ska vara och klä sig?
 • Finns det tjejkläder och killkläder? 
 • Vad anser ni om det?
 • Tycker ni att Jess bröt mot normen när han klädde sig i sina systrars kläder?
 • Kan ni klä er helt fritt eller måste ni tänka på att det ska vara en viss typ av kläder för att undvika elaka kommentarer?
 • Finns det olikheter mellan tjejer och killar som gör att vi vill klä oss annorlunda?
 • Vem eller vad är det som bestämmer att tjejer ofta bär rosa plagg som små och killar blå?


Koppling till läroplanen
Skolans mål är att varje elev:

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.


Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:

 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­ heter i enlighet med barnkonventionen.