Välj en sida

Handling
Någonstans i Sverige börjar Elin i en ny klass, efter att ha flyttat till en lägenhet med sin pappa. Att passa in i den nya skolan väcker många tankar och funderingar.

Efter sportlovet berättar läraren att klassen ska åka på klassresa och åka slalomskidor. Flera av Elins nya klasskamrater har åkt slalom i Sälen och på andra skidanläggningar.

Elin räcker upp handen och berättar att hon har åkt slalom på sportlovet, men när hon berättar att hon åkt bakom ishallen blir det en ansträngd stämning i klassrummet.

När Elin hör att klasskompisarna varit på resor, börjar hon drömma om resor med sin pappa. När hon frågar sin pappa så får hon snabbt veta att de tyvärr inte har den möjligheten.

Till klassresan får Elin med sig ett par gamla längdåkningsskidor, men när de andra barnen undrar vem som kan ha tagit med sig sådana skidor ljuger hon förtvivlat att hon har glömt sina riktiga skidor och slänger dem i en papperskorg.

Förslag på fortsatt arbete
När Elin börjar i sin nya klass blir klasskillnaden mycket påtaglig. Socioekonomiska skillnader kan vara svåra och känsliga att prata om i skolan, men det är ett viktigt ämne att ta upp.

Anna Jobér arbetar som forskare vid Malmö högskola och menar att undervisningen kan bli mer fördomsfri först om vi vågar att prata om klasskillnader. På detta vis kan undervisningen även ge alla elever ökade möjligheter. Som pedagog kan det vara intressant att ta del av en intervju med Anna Jobér som återfinns på sidan 13 i tidskriften LÄRA.

Att arbeta med värderingsövningar i klassrummet är ofta givande och samarbetsbolaget har tagit fram några förslag på detta. Målet med att arbeta med dessa övningar är att i första hand ge eleverna utrymme att tänka efter och att ta ställning, samt uttrycka sina åsikter. Dessutom är det viktigt att höra klasskamraternas åsikter och inse att vi inte alltid delar våra åsikter och värderingar med alla andra.

Påståenden som passar just din klass behöver du förbereda och anpassa i förväg, och här kommer några exempel att utgå ifrån:

  • Alla människor har råd att åka på semester.
  • Det är dyrt att åka på skidsemester.
  • Det är dyrt att åka på solsemester.
  • Semester hemma är lika bra som att resa iväg.
  • Skolan ska betala för barn som inte har råd att åka på klassresa.


Koppling till läroplanen
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnads­ villkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.