Välj en sida

Handling
Det här är fortsättningen på den animerade filmen Benny Brun, som skapats av Magnus Carlsson.

Benny, som är 7 år, gillar att fundera på livets stora frågor. I den här filmen funderar han på hur det skulle vara att arbeta som barnflicka och passa ett litet barn. Vilken mat skulle han servera och vilka vaggvisor skulle vara bra att sjunga? Och hur skulle det vara att byta blöjor…?

Benny har väldigt bra fantasi och fortsätter att fundera på hur det skulle vara att vara en primadonna med konstiga kläder och smycken. Man skulle givetvis kunna sjunga väldigt högt och repetera mycket innan det var dags att gå upp på scen och visa sina talanger.

Benny Brun fortsätter genom hela filmen att sparka på sin sparkcykel och fundera. Varje fundering varar cirka fem minuter. Detta innebär att filmen enkelt kan delas upp och ses som kortare delar, ifall det passar undervisningen bättre än att arbeta med hela filmen  vid ett och samma tillfälle.

Förslag på fortsatt arbete
Benny Brun funderar över livet och människorna där han bor medan han sparkar runt på sin sparkcykel. Hur skulle det kännas att vara en pensionär, en bebis eller kanske jobba på bank?

Att fantisera är roligt och en viktig del av våra liv. Genom fantasin kan vi uppleva saker, testa våra drömmar och resa till platser som inte finns i verkligheten. Genom lek utvecklar barn sin fantasi. Detta sker genom kreativitet och förmågan att samspela med andra barn. Genom leken övas föreställningsförmågan upp, till exempel att en låda är en bil, eller att kompisen är en lärare.

Birgitta Knutsdotter Olofsson har forskat, skrivit en mängd böcker, undervisat och föreläst om lek och lekpedagogik under många år. Birgitta  hävdar, i tidskriften Pedagogiska magasinet, att en människa som inte lekt fantasilekar riskerar en sämre utveckling av en rad förmågor. Den sociala kompetensen, minnet, fantasin, språket, empatin, inlevelsen och motoriken riskerar att bli lidande.

För att öva på att fantisera brukar jag ge mina lever bilder att skriva till. Detta brukar vara mycket uppskattat och övningen kan göras på flera olika sätt.

Ibland har jag valt att dela ut miljöbilder till eleverna. Det kan vara bilder av sagolika slott, ödsliga gamla borgar, planeter, en djungel, vackra sandstränder eller mörka källare. Övningen innebär att eleverna enskilt eller i par ska fantisera att de befinner sig på platsen de har framför sig på bilden och därefter skriva ned sina upplevelser och sinnesintryck.

En annan skrivövning innebär att eleverna får bilder på fantasivarelser som de ska försöka föreställa sig vara. I den här övningen ska eleverna försöka beskriva hur varelsen upplever en viss situationen (som de själva får bestämma). Jag brukar uppmuntra mina elever till att skriva utifrån sina sinnen, så att även dofter, smaker och känsel finns beskrivna. Efter övningarna brukar  alla få dela med sig av sina berättelser och ge varandra beröm och tips på vad som eventuellt kan bli bättre vid bearbetningen.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i ämnet svenska ska innehålla följande centrala innehåll i år 1-3: 
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under­ visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­ byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.