Välj en sida

Handling

Lea och hennes kompis ska leka, men när kompisen föreslår att träffas i skogen blir Lea rädd. När Leas lillebror försvinner utom synhåll måste Lea trotsa sin rädsla och gå in i den stora skogen.

I letandet efter sin lillebror träffar Lea skogspirater, djur och skogsmonster som kan prata. Skogen visar sig vara något helt annat än vad Leah kunnat ana.

Samtidigt som Lea och skogspiraterna letar efter lillebror Jonas, öppnar en ny värld upp sig för honom inne i den djupa skogen. Till slut hittar Lea sin lillebror, men innan han får följa med henne hem måste de strida mot den läskiga ormen och skogsmonstret. Det visar sig att skogsmonstret inte alls så farligt som det ser ut.

Förslag på fortsatt arbete
Den här filmen handlar om rädsla, ensamhet och mod. Det är stora frågor som de flesta skolbarn kan relatera till.  I min klass visade jag filmen och inledde därefter en diskussion om ensamhet och rädsla.

Frågorna jag hade skrivit ned i förväg var följande:

  • När känner du rädsla?
  • Kan du känna igen dig i Leas känslor?
  • Hur upplever du skogen?
  • Finns det skogspirater i skogen?

Efter vår gemensamma diskussion pratade vi om skogen som en plats för avkoppling och att den istället för att upplevas skrämmande kan ge kraft och energi till oss människor. Vi samlades ute i våran skolskog, som ligger bakom skolbyggnaden. Tillsammans i lärpar fick mina elever i uppgift att skriva ned hur de känner sig när de vistas ute i skogen.

Barnen vek ett A4-papper på mitten och gjorde en plus och en minusspalt. På plussidan samlades positiva upplevelser av skogen och på minussidan skrev eleverna ned negativa känslor och erfarenheter kopplade till skogen.

Väl i klassrummet läste barnen upp sina listor och vi kunde konstatera att skogen är en omtyckt plats att vistas i.  Ibland tycker barnen att skogen känns stor och skrämmande och önskade vid sådana tillfällen att små skogspirater skulle visa sig även för dem.

Koppling till läroplanen

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.


Undervisningen i idrott ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Lekar och rörelse i natur­ och utemiljö.
  • Allemansrättens grunder.