Välj en sida

Handling
Klimatförändring, jordförstörig och överbefolkning… Många forskare menar att jordens biologi håller på att förändras helt, och att förändringen kan bli lika omfattande som senaste istiden.

Inledningsvis i filmen får vi lyssna på ett par klimatforskares tankar kring förändringarna som idag sker på jorden, och som går mycket snabbare än någonsin förr.

Vi människor bidrar idag till att växter och djur dör ut snabbare än tidigare. Vi har aldrig tidigare upplevt de höga temperaturerna som vi idag uppmäts.

Människor kan anpassa sig till förändringar som sker långsamt. Om förändringar sker väldigt plötsligt så kan samhället dock få problem, såsom brist på resurser som mat och vatten, menar forskarna.

Klimatet är i förändring, men istället för att visa undergångsprofetior som en del tidigare klimatfilmer har visat fokuserar denna dokumentär på att hitta lösningar och förslag på hur vi kan ta oss an klimatproblemet.

Filmskaparna åker därför världen runt i jakt på människor med kreativa förslag och alternativa lösningar. Människor från tio olika länder och tre kontinenter som ägnar sina liv åt att rädda vår planet uttalar sig om sina tankar kring hur världen kan räddas.

Att samla dessa tankar och skapa en ny historia är meningen med filmen, som i förlängningen ska leda till att inspirera oss människor att skapa en ny och bättre värld.

Filmen är indelad i följande kapitel.

  • Kapitel 1: Jordbruk
  • Kapitel 2: Energi
  • Kapitel 3: Avfall
  • Kapitel 4: Ekonomi
  • Kapitel 5: Demokrati
  • Kapitel 6: Utbildning

 

Förslag på fortsatt arbete
Ni kan välja att arbeta med kapitel för kapitel i ordningen ovan, eller blanda på ett sätt som passar er pedagogiska planering bäst. När man planerar att arbeta med hållbar utveckling är det bra med ett ämnesövergripande tema inom flera ämnen, eftersom det annars blir svårt för eleverna att förstå den komplexa helhet som det innebär att förstå klimatets påverkan på jorden.

Naturskyddsföreningen har man samlat övningar för högstadielever. Här finns bland annat ett bildspel om energi, samt en övning att undersöka skräp utomhus för att exempelvis kunna diskutera nedbrytningshastighet och hur skräpet påverkar miljön.

Världsnaturfonden finns ytterligare förslag på hur ni kan planera undervisningen inom klimat. För att kunna möta elevernas frågor kan ni titta in i det virtuella lärarrummet. På samma sida finns en tjänst för pedagoger att kunna kontakta handläggaren Germund Sellgren för att diskutera undervisningsfrågor i ämnet.

Koppling till läroplan
Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9:
  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.