Välj en sida

Handling
Balettpojkarna (Ballettguttene) är en norsk dokumentärfilm regisserad av Kenneth Slotterøv Elvebakk. Filmen porträtterar tonårskillarna Lukas, Syvert och Torgeirs liv och deras gemensamma intresse; dansen.

Lukas började med dans som tioåring och lägger ner all sin fritid på att bli professionell balettdansare.

Syvert har dansat sedan sexårsåldern och drömmer om att bli världsberömd som balettdansare. Trots drömmarna tvivlar han på om dansen är den rätta vägen för honom, eller om han istället ska satsa på skolan.

Torgeir flyttade till Oslo för att utvecklas inom baletten. Han började dansa senare än de andra killarna och måste därför arbeta hårt för att upprätthålla samma nivå som Lukas och Syvert inom dansen.

För att säkra karriären är det viktigaste för killarna att komma in på Norska Baletthögskolan. Lukas blir erbjuden en åtrovärd plats på The Royal Ballet School i London och antar den utmaningen. I filmen får vi följa Lukas framsteg inom dansen, men längtan efter kompisarna gör sig ofta påmind.

Filmen speglar killarnas höga ambitioner, deras identitet och passion för dansen. Besvikelser varvas med segrar i stora danstävlingar. Tvivel och tro, samt sökandet efter sin identitet genomsyrar även stora delar av filmens handling.

Förslag på fortsatt arbete
Det handlar om drömmar, att få göra det man innerst inne vill i livet. Att våga göra det som känns rätt, utan att hämmas av normer och värderingar som byggts upp sedan lång tid tillbaka. Genom att visa filmen, samtala om den och diskutera innehållet kan drömmar födas och så småningom bli verklighet.

Huvudpersonerna i filmen har höga ambitioner och drömmer om att bli professionella dansare. Deras drömmar stoppas ibland tillfälligt av tvivel, men tron på att få göra det som känns viktigast i livet övervinner tvivlet.

dansportalen finns en artikel om killarna, deras framtidsplaner och vid vilka festivaler som dokumentärfilmen Balettpojkarna visats och hyllats.

Drömmar kan vara kortsiktiga eller långsiktiga. De kan vara lättare eller svårare att uppnå. Att drömma och att följa sina drömmar är viktigt för att vi ska må bra, men inte alla har funderat över sina drömmar. Be gärna eleverna dela med sig av sina drömmar i grupper, så att alla ges möjlighet att prata. Utbyte om drömmar kan öppna upp för nya tankebanor och utveckla elevernas identiteter på sikt.

Koppling till läroplanen

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Sko­ lan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.