Välj en sida

Handling
Den här filmen handlar om det lilla biet Maya som precis kläckts i en bikupa. I bikupan har det under lång tid skapats regler och normer om vad som är rätt och fel. Detta ifrågasätter sig Maya, som inte alls är lik de andra bina.

Hon utmanar gamla normer och ger sig av ut i den stora världen för att lära sig mer om livet. Eftersom hon är utan fördomar och är öppen för att lära känna andra insekter skapar hon sig ett liv som skiljer sig långt ifrån sina släktingars.

Förslag på fortsatt arbete
Maya är inte som de andra bina i bikupan och börjar fundera på varför hon skiljer sig åt:

”Varför passar jag inte in i bikupan?” säger Maya och lovar att försöka ändra sig. Då blir hon utkastad till den näraliggande ängen av de äldre bina.

Känslan av att inte passa in känner Maya starkt och hon utsätts för utanförskap i bikupan. I skolans värld finns det elever som känner precis som Maya, att de inte passar in och att de är annorlunda jämfört med alla andra.

Ingen ska behöva må dåligt i skolan och det finns mycket som kan göras för att eleverna ska må bra. Ibland behöver eleverna få hjälp av någon annan, kanske prata med någon vuxen i skolan som de finner stöd hos. Att uppmärksamma detta för våra yngre skolelever är viktigt, så att de vågar ta kontakt om/när de känner sig ledsna. En pedagog kan hjälpa eleverna vidare om det behövs och ta hjälp av elevhälsan med sina professioner.

Det finns många olika anledningar till att inte trivas i skolan och på umo.se kan du som pedagog  titta på ett bildspel. Först visas en tecknad bild av en elev och nedanför finns en beskrivning av elevens problem.  På bild 7 finns en elev som känner sig annorlunda. Hon känner att hon inte passar in, precis som Maya känner i filmen. Det är viktigt att alla respekterar varandra, oavsett vem man är eller vilket utseende man har. Vill man inte prata med någon på skolan, så finns ungdomsmottagningen till för ungdomar mellan 13-24 år.

Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra utanförskap?
Diskutera gärna vad som gör att Maya inte passar in i bikupan.

 • Hur skapas normer?
 • Vem bestämmer vad som är rätt och fel?
 • Finns det normer i skolan?
 • Finns det regler om hur man bör uppföra sig i skolan?
 • Vad är skillnaden mellan norm och regel?

Koppling till läroplanen

Skolans mål är att varje elev:

 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.Alla som arbetar i skolan ska:
  • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
  • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och
  • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.