Välj en sida

Handling
Den här filmen handlar om två tjejer, Achu och Anakha, som bor i Indien och går i sjätte klass. Tjejerna har många olikheter, men hittar ändå en stor vänskap som mynnar ut i ett antal äventyr.

I olika sammanhang uppmärksammar de hur kvinnor och män behandlas olika. Dessa orättvisa villkor får tjejerna att kämpa för allas lika rättigheter.

En av huvudkaraktärerna, Anakha, får inte lov att besöka storstaden, trots att hon har en stark önskan om att få gå in i en galleria. Detta slutar med att tjejerna åker iväg till staden, utan att be om tillåtelse. På grund av skolkning får flickorna sluta i sin skola.

I filmen ges en bild över skolan i Indien, som skiljer sig mycket åt från den svenska skolan. Eleverna är oftast tysta i klassrummet och lyssnar på läraren som pratar. Elever straffas om de bryter mot skolans regler.

Även levnadssättet skiljer sig stort åt. Husen är byggda annorlunda, maten är inte densamma som här i Sverige och uppfostran skiljer sig stort åt.

Förslag på fortsatt arbete 

Filmen ger många tankar om hur olika liv vi lever i Sverige i jämförelse med i Indien.  Flickorna i filmen har många frågor och här är några av dem som kan användas som underlag för vidare diskussion i klassrummet:

 • Varför får enbart killar sitta med benen isär?
 • Varför måste tjejerna göra sin hy ljusare för att ha en chans att hitta en man att gifta sig med?
 • Varför är det enbart mammor som ansvarar för uppfostran av sina barn?
 • Varför får inte flickor gå ensamma?
 • Varför måste kvinnor byta efternamn när de gifter sig?
 • Varför får bara män kissa utomhus?
 • Varför får inte kvinnor gå in i moskéer?
 • Varför vill föräldrar hellre ha pojkar än flickor?

Jag tror att den här filmen kan väcka elevernas intresse för internationella kvinnofrågor. Den passar för visning på FN-dagen eller i teman om mänskliga rättigheter.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­ heter i enlighet med barnkonventionen.Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­ konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.