Välj en sida

Handling
Hur känns det i kroppen när man känner sig kär? Att vara kär brukar kännas bra och det kan pirra i kroppen. Kärlek kan vara till olika människor och kännas på väldigt många olika sätt.

Blir man förälskad kan det däremot kännas tungt ibland och i filmen får vi möta en tjej som är förälskad och ta del av hennes känslor.

Tora Sparkles besöker sin gamla skola och frågar eleverna om förslag på hur man kan fråga chans på någon man tycker mycket om. Tora besöker även William Spetz som berättar sina tankar om kärlek och hur det var för honom under tonårstiden.

Att vara tillsammans med någon väldigt länge och sedan göra slut kan väcka starka känslor. Ilska, sorg, nervositet och glädje kan avlösa varandra. Att vara kär kan bidra till att det blir svårt att äta och sova. Men känslorna kan även få oss att känna sig modigare eller mer orolig än tidigare. Kärlekskänslorna är komplexa och kan sammanfattningsvis kännas på många olika sätt.


Förslag på fortsatt arbete
Börja med att diskutera känslorna som är kopplade till kärlek. Är det kanske någon som har erfarenhet av att vara kär och vill dela med sig av hur hen kände? Eller har någon sett en film eller läst en bok där kärlek varit en inslag? Frågorna brukara vara många, men diskutera gärna nedanstående frågor:

  • Hur känns det att vara kär?
  • Hur kan jag visa att jag är kär?
  • Hur vet jag om någon är kär i mig?
  • Hur blir man tillsammans med någon?

Dessa frågor finns även på umo.se och du kan besöka sidan för att ta del av vad andra tycker och tänker och kärlek.

Om ni tycker att diskussionen går lite trögt i helgrupp så kan ni testa att dela in klassen i mindre grupper. För vissa kan det vara svårt att dela med sig öppet av sina tankar och känslor kring kärlek, och då kan mindre grupper vara ett sätt att få alla att känna sig mer bekväma.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:

  • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9:
  • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjuk­ domar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.