Välj en sida

Handling
Puberteten är åldern då mycket händer i tjejer och killars liv. I filmen får vi ta del av ungdomars beskrivning av vad puberteten innebär eller inneburit för dem.

När kroppen börjar utvecklas från barn till vuxen startar det ibland med att kroppen växer väldigt mycket. Även hår börjar växa på nya ställen, bröstkörtlarna blir ömma och svetten luktar plötsligt mer än förut. Rösten förändras hos både flickor och pojkar och blir starkare. Puberteten börjar i olika åldrar hos olika individer och sker i olika takt.

Att äta god och nyttig mat är viktigt, så att kroppen får tillräckligt med energi för att orka med alla förändringar. I puberteten är även sömnen extra viktig, så att kroppen hinner återhämta sig.

Simstjärnan Sarah Sjöström berättar om hennes tankar kring hälsa. Hon menar att alla måste lyssna på sin egen kropp och utgå ifrån vad man själv orkar och behöver. För Sarah har det varit viktigt att äta mycket, för att få energi och ork till simträningen. Att fokusera på det som är bra är något som Sarah vill förmedla till ungdomar.

I filmen får vi även ta del av Eskil Högman, som sjunger i Målbrottskören och berättar hur det var för honom att komma i målbrottet.


Förslag på fortsatt arbete
Starta gärna med att diskutera följande frågor i klassen:

  • Vad innebär det att bli äldre?
  • Vad är positivt med att bli äldre?
  • Vad är negativt med att bli äldre?

Under puberteten är det inte ovanligt att självkänslan svajar. Identitesskapandet tar fart och ungdomar vet inte riktigt vem de är/vill vara. Precis som programledaren Tora Spackels gjorde, kan ni tillverka personliga skyltar med egenskaper, som en övning i klassrummet. Tora skrev fyra personliga kännetecken på sin skylt och dessa var följande:

  • Jag ser bra i mörker,
  • Mina armar är starka,
  • Jag har en snygg näsa,
  • Min mage är mjuk.

Låt eleverna göra på samma vis och be dem därefter presentera sina skyltar inför klassen. Ett alternativ är att varje elev får fem remsor av papper som häftas samman. På första remsan skriver de sitt namn och på kommande remsor skriver de beskrivande egenskaper om sig själva. Därefter kan eleverna fritt gå runt och prata med varandra med remsorna som underlag. Detta brukar bidra till att eleverna lär känna varandra bättre, upptäcker egenskaper hos varandra som de inte tidigare uppmärksammat och stärka gruppkänslan.

Det finns en del tips på umo.se att ta del av för att arbeta och stärka självkänslan. Det är viktigt att inte döma sig själv, utan istället ha en självmedkänsla. Titta gärna på bildspelet och diskutera och delge varandra tips på hur självkänslan kan stärkas.

Koppling till läroplanen 

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.


Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:

  • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.