Välj en sida

Handling
Att besöka sociala medier kan innebära både fördelar och nackdelar. Medierna kan fungera som en länk som hjälper till att hålla kontakten mellan vänner, samt binder samman människor som bor långt ifrån varandra men delar ett gemensamt intresse. Detta är positivt.

Precis som på andra ställen är det viktigt att uppträda bra på nätet. Men internet skiljer sig mycket från det vardagliga livet, eftersom du kan vara anonym. På detta vis blir det enklare att vara elak, än i det verkliga livet. Detta är baksidan av vad sickla medier kan bidra till.

I filmen får vi träffa Johanna Simfors som har haft en blogg med en så kallad snällgaranti, vilket innebär att hon lovat sig själv och sina läsare att hon aldrig kommer skriva något elakt på sin blogg.

Moa Thun arbetar också som bloggare och samarbetar med Johanna. Tillsammans pratar de om vett och etikett på nätet. De sammanfattar några punkter som är extra viktiga för alla att tänka på:

  • Det är viktigt att vara snäll och visa respekt på internet
  • Allt som skrivs på internet ska avsändaren kunna stå för
  • Om avsändaren undertecknar med namn, så visar hen vem som publicerat budskapet

En bild som läggs ut på nätet sprids snabbt och lätt till andra sammanhang. Det är olagligt att publicera bilder på andra människor, ifall man inte fått tillåtelse först.

Tyvärr finns det okända människor på nätet som ljuger om sin identitet, så det är viktigt att aldrig skicka bilder, adress eller telefonnummer till någon som man aldrig har träffat eller är säker på vem det är. Ifall det finns intresse att träffa en okänd person, måste man berätta detta för en vuxen och alltid ta med sig en kompis och sin mobiltelefon.

Förslag på fortsatt arbete
Hur vi förväntas uppträda på nätet är inte självklart, men väldigt viktigt att lära sig. Det är grundläggande att förstå att det är lika viktigt att vara juste på nätet som i verkligheten.

Efter att tagit del av filmen i min egen klass diskuterade vi följande frågor tillsammans:

  • Vad betyder respekt?
  • Hur visar vi respekt mot varandra?
  • Hur visar vi respekt mot varandra på internet?
  • Är det enkelt att bete sig likadant mot varandra på internet som irl (in real life)?

Vi fortsatte därefter diskussionen och pratade om vad vi ska göra när respekten brister på nätet. Ibland kanske vi är med om saker som inte känns bra och då är det viktigt att göra något åt det.

Om någon inte uppträder lämpligt på nätet ska detta alltid tas på allvar. Det är viktigt att barn och ungdomar vet att de ska hämta hjälp hos en vuxen, såsom en förälder eller en pedagog som de litar på.

umo.se får vi träffa Marwa, som berättar hur hon fick elaka kommentarer på sin blogg. Det gick till och med så långt att Marwa inte ville leva. På sidan får vi även ta del av Joannas, Dilans och Johnnys tips på vad vi kan göra ifall vi råkar illa ut på nätet.

Låt gärna de äldre eleverna besöka ovanstående sidor enskilt, för att därefter binda samman lektionen med en avslutande diskussion. För de yngre eleverna passar det bra att arbeta med texten som högläsning för att kunna lyfta eventuella frågor och funderingar i rätt sammanhang. Låt eleverna sammanfatta det de har lärt sig i en tankekarta, i en punktlista eller i en gemensam text att ha i klassrummet.

På umo.se kan ni även läsa vidare om kränkningar på nätet, vad man ska göra om man blir hotad eller pressad, och hur man kan få hjälp ifall man har råkat illa ut.

Dela gärna ut adressen till sidan frågachans.nu, som nämndes i filmen. Stockholms läns landsting ligger bakom sidan och de beskriver själva sin sida som  ”korrekt, rolig och lättfattlig information om sex och samlevnad anpassad till barn och ungdomar. Förutom rena faktakunskaper om kroppen ger hemsidan möjlighet till reflektion och identifikation och den har interaktiva inslag” (frågachans.nu).

Koppling till läroplanen
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

  • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  • Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier.
  • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­ konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.