Välj en sida

A-Room-With-a-View-231x300Det är i början av 1900-talet, en tid då korsetten som symboliskt klädesplagg för kvinnans begränsningar regerade. Unga kvinnor och män fick knappt titta på varandra utan att det skulle ryktas om antingen förlovning eller skandal.

När unga Lucy HoneyChurch semestrar i Florens har hon den betydligt äldre kusin Charlotte med sig som förkläde. Charlotte försöker skydda Lucy från alla frestelser men Lucy, som har en inneboende passion, är svår att tygla. På det lilla pensionatet de bor på möter de flera speciella karaktärer, bland andra far och son Emerson.

Emersons bryter mot alla konventioner; de är frispråkiga, inte alls gentlemannamässiga i det avseendet, och tar sig till och med friheten att byta rum med Lucy och Charlotte för att kvinnorna ska få en finare utsikt. Men fadern, som är en pensionerad journalist, börjar ångra den fria uppfostran som sonen George har fått, då den gjort honom till en grubblande ung man som inte kan hitta lyckan. Men i Lucy HoneyChurch ser han, bakom den tillknäppta fasaden, en levande kvinna som kanske kan få honom att tänka på annat än världens sorger.

De unga två utbyter en passionerad kyss och därmed är båda förlorade; George till kärlekens alla upptäckter och Lucy på randen till skandalernas stigmatisering.

Väl hemma i England förlovar sig Lucy med en sann gentleman, det vill säga en överklassherre som inte arbetar utan bara ägnar sig åt intellektuella föresatser. Dock visar det sig att ödet vill något annat. Herr och son Emerson flyttar till en stuga i samhället där Lucy bor och känslorna stormar upp på nytt. Sakta men säkert inser Lucy att ett liv med Cecil kommer att hämma hennes levnadsglädje och hon kommer sakta men säkert tyna bort i societetens alla regler. Med George kommer hon vara fri all få vara sig själv; läsa vad hon vill, spela piano hur högt hon vill och kyssas hur passionerat hon vill.

Tema och fördjupning

Det Viktorianska England – Diskutera kontrasterna mellan det passionerade Italien (slagsmål, offentliga ömhetsbevis, opera och det vilda landskapet) och det pryda England (skandalisering av kyssar och nakenhet, avsmak för passionerad musik som Beethoven och hyllning av decorum). Under Lucys stadsvandring bland alla konstverk kan Florens stå som en plats för frigörelse och passion, skönhet och helhet. Men i England finner samtidigt Lucy nån slags trygghet i en liten skogsdunge där hon badade i smyg.

George och Cecil – George är en så kallad nouveau riche (nyrik). Han är en man som arbetat ihop pengar och status och har något modernare värderingar än det generella samhället. Cecil är old money, han arbetar inte utan ärver sin förmögenhet. Han ägnar sig inte åt fysisk aktivitet då det inte passar en gentleman. Båda herrarna är en produkt av sin tid, det gamla krockar med det nya inpå 1900-talets början där gränserna mellan samhällsklasserna börjar bli alltmer suddiga.

Lucys pianospel – När vi först hör henne spela på pensionatet i Florens tycks det vara återhållet och statiskt. Hon berättar också för pastorn att hennes mor inte tycker om att hon spelar Beethoven som anses vara för vulgär. Allteftersom filmen pågår och hennes interagerande med George ökar förändras också hennes pianospel. Pastorn kommenterar hennes pianospel såhär: ”Om Fröken HoneyChurch någonsin kommer leva som hon spelar, kommer det bli väldigt spännande. Både för henne och oss.”

Ämne och kursplan

Gymnasiet
Engelska 6 (ENGENG06)

Kommunikationens innehåll
”Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.”

”Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.”

”Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.”

Reception
”Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.”

”Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger”

Produktion och interaktion
”Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.”

Filmen hittar ni i Mediapoolens webbresurs Pedagogiskt fönster under temat ”Culture studies: Britain, Australia, India” (engelska gymnasiet).