Välj en sida

Handling
I den här korta filmen får vi träffa Yaki som berättar vad studieteknik innebär och vad alla kan tänka på i samband med att man ska lära sig något.

Filmen är gjord i serieformat, med animerade figurer och pratbubblor som tar oss igenom detta ämne på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Att göra läxorna kan vara svårt för vissa elever, men oftast kan det bli enklare med rätt studieteknik.

En elev som är duktig på att studera har oftast en del knep på hur han eller hon ska lyckas läsa och förstå texterna på ett mer tidseffektivt sätt.

Här är några tips som underlättar studietekniken:

 • Fråga alltid om sådant du inte förstår
 • Planera upp veckans läxor och gör lite varje dag
 • Använd en veckodagbok för att enklare få översikt
 • Skumma gärna igenom en längre text, som ett första steg i lärandet
 • Läs rubriker, titta på bilder och läs bildtexter innan du läser den löpande texten
 • Skriv ner egna anteckningar för att förstå texten bättre
 • Förklara och berätta för någon vad du har lärt dig
 • Skapa egna tankekartor med text och bild över området du ska lära dig
 • Förhör dig själv innan du somnar på kvällen

Förslag på fortsatt arbete
Att studera på rätt sätt är viktigt för att hinna med fler aktiviter efter skolan än enbart läxläsning. Studieteknik är även viktigt att behärska i skolan, under lektionerna, för att tillgodogöra sig så mycket som möjligt av det aktuella ämnet. Med rätt teknik utnyttjar man tiden på rätt sätt och lär sig en teknik för att i god tid ta till sig materialet, utan att känna stress.

Efter att eleverna tagit del av filmen, diskuterat studieteknik och delgett varandra knep, passar det bra att besöka Läxhjälp.nu för att få ytterligare tips. Här kan ni läsa om allmänna tips som förbättrar studierna, hur en planering och förberedelse inför lektioner kan göras, hur man fokuserar på rätt sak under lektionstid, samt hur man på bästa sätt förbereder sig inför ett prov.

Koppling till läroplanen
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fort­ satt utbildning.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Läraren ska:

 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.