Välj en sida

Handling
I Sverige blir det vanligare att vi ägnar mer och mer tid framför skärmar. Det är ju både roligt och underhållande och dessutom kan vi göra en stor variation av olika saker med våra tekniska prylar.

Vi kan bland annat spela spel, prata i telefon, titta på TV och film, öva på läxorna och chatta med kompisarna. Föredlarna är väldigt många, men det är negativt att sitta för mycket framför en skärm.

I filmen menar man att det är bra att sätta upp regler, så att inte ett beroende skapas. Att titta på en skärm innan man ska sova är inte bra, eftersom ljuset lurar hjärnan och vi blir piggare och får svårare att somna.

Vi mår bra av att röra på oss och att vara ute i friska luften. Att vara tillsammans med andra människor är viktigt för att öva på att umgås och att kommunicera med varandra. För mycket skärmtid kan medföra en sämre syn och regelbunden huvudvärk. Vid sådana tecken måste en optiker besökas.

Förslag på fortsatt arbete
Länge har det pågått en debatt i Sverige om barns skärmtid, där flera auktoriteter inom olika områden har uttalat sig med olika ståndpunkter. På Rädda Barnen finns olika studier att ta del av, för att alla ska kunna bilda sig en egen uppfattning. Denna sida är även värdefull att dela med sig till elevernas föräldrar, då de många gånger är oroade över sina barns tid framför datorn.

Att sätta upp en och samma tid för alla barn är inte något som eftersträvas, utan det viktiga är att varje enskilt barn får anpassningar som utgår från just den enskilda individens behov och förutsättningar. Detta eftersom alla barn är olika och därför påverkas på olika sätt av skärmtid.

Diskutera gärna filmens budskap med eleverna:

  • Vad innebär skärmtid?
  • Anser du att skärmtiden bör begränsas? Varför/varför inte?
  • Vad är sund skärmanvändning för dig?
  • Vilka konsekvenser kan för mycket skärmtid ha på dig?
  • Vad tror du man gjorde innan skärmar fanns? Vad gjorde dina föräldrar på sin fritid?
  • Varför tror du att tid och rum ofta glöms bort när vi sitter framför en skärm?

Koppling till läroplanen
Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3: 

  • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:
  • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.


Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

  • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  • Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier.