Välj en sida

Handling
Vilhelm Moberg växte upp i ett soldattorp i Småland och började tidigt att skriva med hjälp av kolbitar. Han föddes i slutet av 1800-talet och växte upp med många syskon.

Familjen drabbades tyvärr av många sjukdomar, som ledde till att flera syskon dog. Uppväxten präglade hela författarskapet och många av de människor han mötte som pojke, har senares skildrats i hans böcker.

Moberg växte upp i fattigdom, utan toalett eller utedass. Pappan var soldat och mamman var hemma och tog hand om barnen. Moberg gick i småskolan och var tidigt väldigt duktig på att läsa. Tretton år gammal fick Moberg ett pris från Aftonbladet då han var med i en novelltävling. På fritiden skev han och kämpade med att få sina texter publicerade.

Moberg läste vidare på folkhögskola och blev därefter landets yngste chefsredaktör på en tidning. Lusten av skriva fanns med Moberg genom hela livet.

Förslag på fortsatt arbete
Just nu övar vi mycket på att skriva i klassen, och parallellt brukar vi titta på filmer om kända författare för att inspireras. Vid sidan av detta läser vi olika texter och diskuterar texters uppbyggnad. Kopplat till vårt tema Kroppen har vi exempelvis utgått från våra sinnen.

En uppskattad övning innebar att eleverna fick fantisera att de var på en öde ö. Därefter fick de själva formulera meningar eller utgå ifrån mina exempelmeningar:

Jag känner…
Jag hör…
Det luktar…
Det smakar…
Jag ser…

Efter att barnen skrivit sin text, bearbetat den och kontrollerat stavning, punkter och bokstäver i samtliga meningar, fick en kompis läsa texten och ge respons. Därefter tittade jag igenom texterna. Vi avslutade övningen med att barnen fick rita sin ö på ett ritblad och därefter läsa upp texten för klasskamraterna.

Dagen därpå gjorde vi en liknande övning, men denna gång fick barnen olika miljöbilder att utgå ifrån. Texter skrevs om bland annat rymden, stora slott, skogar, grottor och skepp. Inspirationen flödade och många barn önskade nya miljöbilder att utgå ifrån.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i ämnet svenska ska innehålla följande centrala innehåll i år 1-3:

  • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
  • Handstil och att skriva på dator.
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationerBerättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära person­ beskrivningar.