Välj en sida

Handling
Tove Jansson var konstnär och författare och skrev många böcker för både barn och vuxna. Tove föddes i Finland för över hundra år sedan och hennes föräldrar var konstnärer, vilket bidrog till att Tove fick mycket inspiration från tidig ålder.

Tove gick på flera konstskolor och började att skriva texter. En av hennes sagosamlingar handlar om Mumintrollet. Boken Småtrollen och den stora översvämningen var den första sagan om Mumintrollet och skrevs för länge sedan, på 1940-talet.

Tove fortsatte att skriva flera sagor om Mumintrollet och så småningom blev sagorna till böcker. Böckerna pryddes av vackra bilder som Tove själv illustrerade. Sagorna spreds till flera olika länder.

Idag hittas Mumintrollen i många olika affärer. I Tammerfors, i Finland, finns ett museum om Tove Jansson och hennes sagofigurer. Alla sagofigurer har sina egna personligheter. Tänk vad Toves fantasi har lett till, en hel muminvärld som spridits världen över.

Förslag på fortsatt arbete
Genom att presentera en författare och deras verk inspireras många av mina elever till att skriva och utveckla sin egen fantasi. Just nu arbetar mina elever som författare en stund i klassrummet varje dag. Jag brukar inleda stunden med att läsa ett kort stycke från en barnbok.

Förra veckan läste jag en text av Tove Jansson och lät barnen berätta vad de uppfattat av texten. Vi tog därefter del av den här filmen och pratade om författaren Tove Jansson. Efter filmen fick eleverna själva besöka författarsidan om Tove Jansson och läsa fakta om henne på egen hand. Ganska snart hittade eleverna Mumin-spel och appar som de ville prova på.

Så småningom ska barnen få läsa om muminfigurerna. Här kan man bland annat läsa att Mumintrollet är ett snällt troll som intresserar sig för saker i sin omgivning. Eller att Muminpappan är pojkaktig och äventyrlig. Lilla My däremot är argsint och hetlevrad. Beskrivningarna är många och intressanta och det är just beskrivningar jag vill att mina elever ska arbeta lite extra med, eftersom dessa oftast gör texter intressanta och mer levande.

Koppling till läroplanen
Ämnet svenska ska innehålla följande centrala innehåll i årskurs 1-3:

  • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära person­ beskrivningar.
  • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.